Žárlivost a láska – rozhovor pro Phoenixe

Žárlivost aneb bolest a strach zraněného srdce. Rozhovor pro časopis Phoenix. Jaký je rozdíl mezi láskou a žárlivostí? Jako mezi svobodou a otroctvím. Jako mezi důverou a důvěrou. Jako mezi zdravím a nemocí. Rozhovor,...