O meditaci, i jak se ji naučit

Meditace a jak ji vnímám. Rozhovor pro časopis Phoenix. Jaký je rozdíl mezi meditací a modlitbou? “Modlitba jsou přání sdělavaná Bohu. Meditace je umění naslouchat Bohu nebo-li vnímání plynutí Jsoucna-Vesmíru.” Radana Rovena Rozhovor, který...