Mgr. Radana Rovena Štěpánková​

Mgr. Radana Rovena Štěpánková

Péči o duši a vztahy se věnuje od ukončení magisterského studia na Univerzitě Karlově v r.1993. Ví,  že tvoření duše je umění nanejvýš významné. V současné době se se svými klienty potkává ve své  soukromé praxi v Praze a v Nymburce, kde nachází cestu, jak k harmonickým vztahům, tak k rozvoji vnitřní celistvosti duše technikou KERP, jejíž je autorkou.

Mgr. Radana Rovena Štěpánková​ - psycholog, psychoterapeut

Osobní konzultace s psychologem

Jako psycholog – psychoterapeut vycházím z Vaší individuality, to si mohu dovolit díky širokému spektru vzdělání a zkušeností právě z oblasti péče o psychické zdraví jak z oblasti klasické tak alternativní. Konzultaci se mnou můžete využít nejen pro lepší orientaci ve své životní situaci, ale také k nácviku obnovení vnitřní vitality.

Partnerská poradna a manželská poradna s terapií

Přijít můžete sami i s partnerem. Je jedno, zda jste sezdaní či nesezdaní, heterosexuálové či homosexuálové, podstatné je to, že Vás zajímá Váš partnerský vztah a chcete jej aktivně tvořit.

Regenerace duše (KERP)

Léčebná meditace přizpůsobená Vašim potřebám co nejprecizněji Vám přinese uvědomění a uvolnění. Uvolněním neharmonických forem myšlení a cítění lze výborně dosáhnout vnitřního klidu a trvalého odstranění fyzických i psychických obtíží. Taková meditace startuje uzdravující procesy duše i těla. Velmi specifický proces.

Psycholog pro sportovce

Tuto formu využívají klienti, kteří péči o svůj duševní rozvoj a harmonii považují za přirozenou součást života. Kteří cítí, že jejich potíže vyžadují dlouhodobější a systematičtější práci.

Váš psycholog, psychoterapeut Mgr. Radana Rovena Štěpánková

Jsem ráda, že Vás mohu jako psycholog provázet k Vaší vnitřní stabilitě a k harmonii ve Vašem životě. Setkání s každým z Vás je individuální cestou a je jedinečné. Někdy si jen povídáme a rovnáme myšlenky, jindy pracujeme s vnitřní silou a energií, někdy společně zhmotňujeme jeviště vašeho života formou konstelací, často se pouštíme do léčebných relaxací a meditací. S každým z Vás nalézáme tu Vaši cestu k vyřešení problému. Jsem ráda, že moje životní cesta se rozvíjí tak, že mnoha z Vás jsem mohla přinést do života úlevu a příjemnou změnu.

Těším se na spolupráci s Vámi

Mgr. Radana Rovena Štěpánková
Váš psycholog, psychoterapeut
Psychologická poradna pro Vás v Praze a Nymburce

konzultaci si můžete objednat na tel.: +420 777 5­88 352

Přemýšlíte, zda setkání s psychologem – psychoterapeutem může být pro vás užitečné?

Nabízím následující úvahu:

Člověk člověku je darem.

Díky setkávání se můžeme lépe poznávat sami sebe, díky tomu, že poznáváme druhé, můžeme obohacovat sami sebe, svým bytím můžeme inspirovat druhé. Život je Cestou k Lásce, harmonii a naplnění. Tak život vidím, a proto jsem se stala psychologem – psychoterapeutem. Každá společnost měla své šamany, duchovní, kněží, kteří byli lidem k dispozici, když se dostali do úzkých. Psycholog dnes často plní roli právě těchto osobností.

Novinářka jednoho internetového zpravodajství se mne zeptala, jak člověk pozná, že přišel čas vyhledat psychologa. Odpověď se mi neformulovala snadno, protože zatím není zformulována společenským konsenzem. Fyzické zdraví je jasně definováno, můžeme ho objektivně změřit, kdežto pro psychické zdraví takové tabulky vytvořené nemáme. Jedná se o subjektivní prožitky, které určují kvalitu našeho vnitřního života a komfortu. Vzhledem k tomu, že vnitřní mír a rozvoj člověka k Lásce považuji za nevyhnutelný životní úkol, považuji i soustavnou práci na svém psychičnu za trvalou. V té souvislosti vnímám návštěvu u psychologa za běžnou součást života jako návštěvu u zubaře. Samozřejmě, mohou být období, kdy spolupráce s psychologem-psychoterapeutem je intenzivnější a jindy stačí jen jednorázová konzultace a urovnání myšlenek.

Jiný zajímavý dotaz zněl: „Jaký je rozdíl mezi kamarádským rozhovorem a konzultací s psychologem?“
Psycholog – psychoterapeut je tedy člověk, který Vás může provázet k lepšímu porozumění sobě, uvidět svoji životní situaci z jiného zorného úhlu, ale také Vás může učit, jak sám se sebou pracovat, abyste se cítili lépe. Výhodou je, že není přímo vtažen do Vašeho života, že není ani Vaším partnerem, ani rodičem ba dokonce ani kamarádkou.

Psycholog – psychoterapeut může být zdí, kterou potřebuje tenista při tréninku, může být Vaším dobrým průvodcem na Cestě proměny. Pojďme tedy po této cestě společně.