O mně

psycholog všechnopárty

Televize

Děkuji za pozvání panu Kalu Šípovi, který mne prvně přivedl před kameru. Jsme ráda za pozvání i do jiných televizních médií.

Psycholog, psychoterapeut Praha; Manželská poradna Praha

Rozhlas

Spolupráce s rozhlasem mě navždy potěší. Vždy jsme měla štěstí na milé a profesionální moderátorky, například Lucii Výbornou a Michaelu van Erne.

Časopisy a noviny

Spolupráce s tiskem či internetovými medii je pro mne jistou samozřejmostí a svým způsobem povinností.

Projekt Milostné hledání, nacházení a ztrácení

Projekt, který zahrnuje knihu – putovní výstavu – besedy a semináře. Partnerské vztahy jsou tématem našich životů i tohoto projektu. Prostřednictvím vztahů objevujeme lásky i Lásku a také sami sebe.

O mně

Mgr. Radana Rovena Štěpánková

psycholog, psychoterapeut

„Myšlenka, kterou vytvoříme, se stává realitou, až když ji prožijeme srdcem.“

  • Práce je mým koníčkem, přestože v oblasti péče o psychické zdraví působím až „neslušně“ let .
  • Jsem ráda, že jsem nalezla cesty a zákonitosti, které vedou ke štěstí, lásce a zdraví.
  • Ráda se s Vámi o zkušenosti podělím a co bude možné, tak Vás naučím.

O Vaše duševní zdraví a Vaše důležité vztahy společně pečujeme již téměř dvacet let. Vzhledem k širokému spektru zkušeností v této oblasti (jak z oblasti klinické tak alternativní) Vám poskytuji takovou formu, která vychází z Vaší individuality. Mé znalosti a dovednosti slouží k nalezení řešení problémů, které Vám ztrpčují život.

Jsem ráda, že jsem mohla proniknout do tajů a zákonitostí života. Téma Života samého mne zajímalo již na základní škole. Proto směřování mého vzdělávání bylo jasné. Po promoci na UK v Praze jsem absolvovala psychoterapeutický výcvik v individuální i skupinové psychoterapii, další teoretické vzdělávání v oblasti psychoterapie při Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, výcvik v rodinných konstelacích, výcvik v imaginativních technikách, výcvik v arteterapii a řadu seberozvojových workshopů (např. logoterapii, focusing, léčba poruch příjmu potravy, meditace jako cesta, krizová intervence). Zde patří poděkování mnoha mým učitelům, kteří jsou a byli nejen skvělými profesionály, ale především Lidmi.

V současné době je těžiště mé práce v individuální psychoterapii v psychologické ambulanci v Nymburce a v Praze, zároveň působím jako externí vyučující na ped.f. v Hradci Králové. Spolupracuji se sanatoriem Sanus v Hradci Králové, od roku 1999 s Lázněmi Poděbrady na Dámských relaxačních víkendech působím jako psycholog a lektor sebrozvojových programů ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Pracovala jsem v Pedagogicko psychologické poradně Nymburk (1993–2006), Kolín, kde jsem se jako psychoterapeutka věnovala práci s rodinou a mládeží. 1996–2006 jsem byla autorem a hlavním realizátorem prožitkových seberozvojových výcviků pro mládež. V letech 1996–2005 jsem vyučovala semináře psychologie a sociologie na Gymnáziu Nymburk a vedla adaptační kurzy pro první ročníky. Tolik stručný výčet mé praxe.

Cílem mojí práce je Vaše větší spokojenost a životní úspěšnost.

Rozhovory se mnou jako s psychologem-psychoterapeutem naleznete „zde.

Více o mne – Rovena v mediích – „zde.

Napište mi