Ceník

Ceník? Jak určit cenu za konzultaci? Jak se určuje cena času, práce, zboží v dnešní zmatené společnosti? Jaká cena je levná a jaká drahá? Vše je relativní, záleží na úhlu pohledu. Zde předkládám návrh ceníku.

 

Doporučená časová dotace Navrhovaná cena za službu v uvedeném rozsahu
NYMBURK PRAHA
Individuální sezení (poradenství či terapie) 90 až 105minut 600,– až 800,– 800,– až 1000,–
Párové/rodinné sezení (poradenství či terapie) 105 až 120 minut 700,– až 900,– 900,– až 1100,–
Rodinná mediace (před/porozvo­dová) Cena za každých 60 min/předpo­kládána délka 2 až 4h 500Kč/h 700kč/h
Individuální sezení pro mládež a mladé studenty
(poradenství či terapie)
cena dohodou
Telefonické poradenství 15 min Pro mé klienty zdarma
130Kč převodem na č.ú.:2500034126­/2010(za telefonní hovor nebudete platit nic, protože Vám zavolám)

Jak se objednat?

Nejlépe telefonicky na tel.č.: +420 777 588 352, protože tak nejsnadněji dohovoříme vhodný termín pro všechny zůčastněné. Pokud telefon zrovna nemohu vzít, obvykle Vám zavolám zpět.

Jak zrušit či změnit smluvený termín?

Případné změny nebo zrušení termínu mohu akceptovat nejpozději 2 všední dny před smluveným sezením telefonicky. Pokud tuto lhůtu nemůžete dodržet, věřím, že přijmete spoluzodpovědnost za můj blokováný čas pro Vás, který bych mohla věnovat jinému klientovi… a uhradíte 50% ze smluvené částky na č.ú.: 2500034126/2010

Je možné objednat konzultaci i na víkend?

Vždy záleží na situaci jak Vaší tak mé. Obvykle při telefonické domluvě vše konkrétně upřesníme.