Ceník

Ceník psychologa a psychoterapeuta v Praze a Nymburce

Ceník? Jak určit cenu za konzultaci? Jak se určuje cena času, práce, zboží v dnešní zmatené společnosti? Jaká cena je levná a jaká drahá? Vše je relativní, záleží na úhlu pohledu. Zde předkládám návrh ceníku.

Doporučená časová dotace Navrhovaná cena za službu v uvedeném rozsahu
NYMBURK PRAHA
Individuální sezení (poradenství či terapie) 90 až 105minut 600,– až 800,– 800,– až 1000,–
Párové/rodinné sezení (poradenství či terapie) 105 až 120 minut 700,– až 900,– 900,– až 1100,–
Rodinná mediace (před/porozvo­dová) Cena za každých 60 min/předpo­kládána délka 2 až 4h 500Kč/h 700kč/h
Individuální sezení pro mládež a mladé studenty
(poradenství či terapie)
cena dohodou
Telefonické poradenství 15 min Pro mé klienty zdarma
130Kč převodem na č.ú.:2500034126­/2010(za telefonní hovor nebudete platit nic, protože Vám zavolám)
Jak se objednat?

Nejlépe telefonicky na tel. č.: +420 777 588 352, protože tak nejsnadněji dohovoříme vhodný termín pro všechny zůčastněné. Pokud telefon zrovna nemohu vzít, obvykle Vám zavolám zpět. Moje poradny a další kontakty

Je možné objednat konzultaci i na víkend?

Vždy záleží na situaci jak Vaší tak mé. Obvykle při telefonické domluvě vše konkrétně upřesníme.

Jak zrušit či změnit smluvený termín?

Případné změny nebo zrušení termínu mohu akceptovat nejpozději 2 všední dny před smluveným sezením telefonicky. Pokud tuto lhůtu nemůžete dodržet, věřím, že přijmete spoluzodpovědnost za můj blokováný čas pro Vás, který bych mohla věnovat jinému klientovi… a uhradíte 50% ze smluvené částky na č.ú.: 2500034126/2010