Psychoterapeut a psycholog Praha 2 ; Nymburk

Psycholog PRAHA 2; Nymburk Psychoterapeut PRAHA; Nymburk; Služby psychologické poradny aneb péče o Vaši duši a vztahy. Praha 2 – Vinohrady 1, Nymburk

Jsem ráda, že se s Vámi mohu potkávat i v poradně v centru Prahy a na náměstí v Nymburce jako psycholog a psychoterapeut, který spolu s Vámi pečuje o Vaši duši a vztahy.

V Praze i v Nymburce, poskytuji svým klientům služby psychologické a psychoterapetické. Těším se tedy i na setkání s Vámi.

Individuální konzultace s psychologem – psychoterapeutem v Praze

Jako psycholog – psychoterapeut jsem schopna nabídnout Vám takovou formu pomoci, která vychází z Vaší individuality, to si mohu dovolit díky širokému spektru vzdělání a zkušeností právě z oblasti péče o psychické zdraví jak z oblasti klasické tak alternativní. Konzultaci se mnou můžete využít nejen pro lepší orientaci ve své životní situaci, ale také k nácviku obnovení vnitřní vitality.

Technika Kognitivně emoční revitalizace psychiky (KERP)

Možná právě procházíte manželskou či partnerskou krizí a přemýšlíte, jak dál nebo si přejete vylepšit své partnerské soužití. Harmonické partnerství vyžaduje stálou péči o sebe, o druhého i o vztah. A protože je to velmi křehká symfonie, stává se, že občas zazní falešný tón. Jsem ráda, když mohu partnerům pomoci k obnově harmonie.Více o pomoci pro partnery např. jak takové setkání probíhá, naleznete zde.

Individuální dlouhodobější psychoterapeutická péče psychologa v Praze

Tuto formu využívají klienti:

– kteří péči o svůj duševní rozvoj a harmonii považují za přirozenou součást života
– kteří cítí, že jejich potíže vyžadují dlouhodobější a systematičtější práci.

Individuální léčebná meditace

Léčebná meditace přizpůsobená Vašim potřebám co nejprecizněji Vám přinese uvědomění a uvolnění. Uvolněním neharmonických forem myšlení a cítění lze výborně dosáhnout vnitřního klidu a trvalého odstranění fyzických i psychických obtíží. Taková meditace startuje uzdravující procesy duše i těla. Ne každý psychoterapeut je schopen zprostředkovat Vám léčebnou meditaci.

Jednotícím prvkem mé práce je osobní přístup a respekt individuality každého člověka. Formy a metody spolupráce a pomoci volím po vzájemné dohodě v duchu holistického přístupu. Následující techniky v rámci psychoterapie se ukazují velmi efektivní a jsou svým působením komplejnější než základní relaxační techniky. Uvádím výběr některých metod, které se mi osvědčily a o jejichž účinnosti jsem přesvědčena.

psycholog praha

Léčebné meditace

Pomocí meditací lze dosáhnout uvědomění si a uvolnění nežádoucích návyků, přesvědčení a zátěže z minulosti. Uvolněním těchto neharmonických forem myšlení a cítění lze výborně dosáhnout vnitřního klidu a trvalého odstranění psychických obtíží – např. deprese, úzkosti, fóbie. Více

Emoční terapie

Řeší individuální vnitřní hluboké citové konflikty, ale i konflikty vztahové. Dokáže v poměrně krátké době odstranit emocionální konflikt, který by klienta jinak dlouhodobě provázel a zatěžoval. Účelem této metody je vyjádřit a odstranit všechny negativní emoce, které Vám brání prožívat lásku a plnohodnotný, radostný život.

Konstelace našeho duševního života

Pomáhají najít obrazy našeho duševního života, které na pomezí vědomí a nevědomí ovlivňují a tvoří kvalitu života. Při této technice se potkáváme s různými podosobnostmi, archetypálními bytostmi, ale i s osobami z našeho života. Cílem je tyto obrazy nalézt a plynule je proměnit tak, aby náš život rozvíjely a obohacovaly.

Osobní charisma – předpoklad úspěchu v lásce i kariéře

Naučím vás, jak aktivovat vnitřní sílu, zvýšit osobní kouzlo, jak dosahovat vnitřní harmonie i v náročné době. Krize člověka může oslabit, ale i posílit. Buďte těmi, které posílí v opravdové síle a záři.

Tyto metody výrazně zvyšují účinnost psychoterapie i standardně používaných relaxačních technik.

Napište mi