Manželská poradna Praha Nymburk

Manželská poradna a rodinná poradna pro Vás jak v Nymburce tak v Praze i online

Trápí Vás partnerský, manželský vztah nebo vztahy v rodině? Ptáte se, zda pro Vás mohu něco udělat a co to může být?

Tak jako život na zemi má své fyzické zákonitosti tak i párový, manželský  život má své psychologické zákonitosti. Každý příběh a situace je jedinečná. Moc mne těší, když přicházejí páry, které spojuje vzájemná láska a chuť vztah vylepšit. Jak říkám, lépe dříve, když je ranka malá, než-li později, když je rána již plná hnisu. Obvykle se na mne obracíte, když jeden z partnerů (nebo oba partneři) pociťujete nesoulad, nespokojenost ve vztahu. Někdy se jedná o žárlivost, jindy o pocit nezájmu a nedostatku pochopení, jindy o sexuální nesoulad či nevěru, ale témat je samozřejmě mnoho.Také se setkávám s manželskými páry, kteří přicházejí proto, že potřebují provést bolestným rozvodem. Zmírnit utrpení, které rozvod provází.

Jak probíhají taková setkání v manželské poradně?

Nejprve se navzájem seznámíme. Je příjemné, když oba přijdete spolu, přestože jsou chvíle, kdy mohu hovořit s každým z Vás zvlášť, to vše se odvíjí od situace. První setkání obvykle věnujeme základnímu poznání ohniska potíží. Pokud je to možné, již na prvním setkání učiníme první krok, krůček k nápravě. V závěru schůzky obvykle navrhnu další postup, který je pro Váš pár vhodný.

Partnerská terapie

Je vhodná pro sezdané i nesezdané páry. Předpokladem je nestrannost psychoterapeuta. Důležitá je aktívní účast obou, někdy je vhodné pracovat s každým partnerem odděleně.

Cyklus pro páry

Tento cyklus je vhodný především pro ty, kteří chtějí rozvíjet lásku v rámci partnerského vztahu a vědí, že nejen auto zaslouží stálou pozornost a péči. Lze ho však využít i pro páry, které prožívají akutní krizi vztahu.

Mediace

Při řešení konfliktů, vedení dialogu mezi dvěma účastníky, kteří obtížně hledají společnou dohodu, konsensus. Často využívaná služba manželi, kteří směřují k rozvodu a kontakt s právníky chtějí minimalizovat.

Ohlasy: Manželská poradna Praha – Nymburk (Kolín, Mladá Boleslav)

manželský pár2

Skutečně mne těší, když dostanu např. takové emaily:
„… Taky moc děkuju za pomoc při konzultaci. Bylo užitečné pojmenovat si některé věci v našem manželství. Myslím, že nám oběma to pomohlo…“
„… ta cvičeníčka nám pomohla, skutečně se méně hádáme a já se skoro nerozčiluju …zas bychom se rádi objednali… “
„…nemyslel jsem si, že by nám nějaká manželská porada mohla pomoci, příjemně jste překvapila… po odchodu jsem ještě hodně přemýšlel …“
„Témata poradny.“ ( Manželská poradna )
Více článků v rubrice LÁSKA, SEX A VZTAHY zde.
ROZCESTNÍK na všechny články zde.

Jak probíhají taková setkání v manželské poradně?

Nejprve se navzájem seznámíme. Je příjemné, když oba přijdete spolu, přestože jsou chvíle, kdy mohu hovořit s každým z Vás zvlášť, to vše se odvíjí od situace. První setkání obvykle věnujeme základnímu poznání ohniska potíží. Pokud je to možné, již na prvním setkání učiníme první krok, krůček k nápravě. V závěru schůzky obvykle navrhnu další postup, který je pro Váš pár vhodný.

Partnerská terapie

Je vhodná pro sezdané i nesezdané páry. Předpokladem je nestrannost psychoterapeuta. Důležitá je aktívní účast obou, někdy je vhodné pracovat s každým partnerem odděleně.

Mediace

Při řešení konfliktů, vedení dialogu mezi dvěma účastníky, kteří obtížně hledají společnou dohodu, konsensus. Často využívaná služba manželi, kteří směřují k rozvodu a kontakt s právníky chtějí minimalizovat.

Cyklus pro páry

Tento cyklus je vhodný především pro ty, kteří chtějí rozvíjet lásku v rámci partnerského vztahu a vědí, že nejen auto zaslouží stálou pozornost a péči. Lze ho však využít i pro páry, které prožívají akutní krizi vztahu.