Láska, sex a vztahy

Láska, sex a vztahy

výchova děti vládnou

Když děti vládnou č.2

„K nápravě věcí lidských se dospěje tím snáze, čím větší bude vzdělanost obyvatelstva (jedině vzděláním se mohou rozvíjet kvality člověka, jen tato cesta vede k branám moudrosti, pouze tak lze zdokonalit jednotlivce, národ, lidstvo) .“   ...

knihy o lásce

Knihy o lásce

„Miluj svého bližního jako sebe sama, praví písmo. Je to jasný požadavek milovat. Učit se milovat.“ „O lásce je dobré přemýšlet a učit své srdce opravdově milovat. To znamená nebít se své bolesti.“ „Láska...

žárlivost a láska

Žárlivost a láska

   Láska – žárlivost – strach. To vše hraje v partnerství roli. Je stejná láska, kterou si  přejeme,  stejná s tou, kterou jsme schopni partnerovi dát? „Pomyšlení, že nejsme ničím člověku, jemuž jsme byli...

Žárlivost a její typy

Žárlivost a její typy

  „Projev žárlivosti je pozdrav na rozloučenou odcházející lásky.“                     Leon Bloy   Žárlení není jako žárlení, mnohé je u každé žárlivosti stejné a přesto...

Žárlivost a jak ji léčit

Léčba žárlivosti znamená dotknout se své bolesti. „Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.“           ...