Žárlivost vše, co o ní potřebujete vědět

Žárlivost

Patříte k těm, kteří si myslíte, že kdo nežárlí nemiluje nebo k těm, kteří říkají, že žárlivost k lásce nepatří, protože láska je přející a všeobjímající? O jaké lásce je vlastně partnerský vztah? A nebo je láska jen jedna a jsou pouze různé typy citových vztahů?

Mgr. Radana Štěpánková
Psycholog, psychoterapeut, psychoterapie, manželská poradna

Co je to žárlivost?

Žárlivec se stává obětí svých utkvělých představ o nevěře svých partnerů, které jsou založeny na jeho přesvědčení, že ti druzí jsou vinni vždy a za všech okolností. Vůbec mu nezáleží na tom, že jeho partner všechna obvinění popírá, že se chová úplně jinak, než on si myslí. Stále druhého obviňuje ze své ho utrpení.

Žárlivost – obsah

Žárlivost a její typy

Projev žárlivosti je pozdrav na rozloučenou odcházející lásky.                    

Leon Bloy

Žárlení není jako žárlení, mnohé je u každé žárlivosti stejné a přesto v individuálních příbězích nalézáme odlišnosti.

V následujícím článku popisuji na základě zkušeností v manželském a partnerském poradenství několik typů, druhů, odstínů žárlivosti.

Na základě zkušeností v manželském a partnerském poradenství mohu popsat několik typů, druhů, odstínů žárlivosti.

Pseudožárlivost

S pseudožárlivostí se setkávám v partnerství, které není zdravé rovnováhou mezi dáváním lásky a dostáváním. Např. jeden z partnerů není plně psychicky přítomen ve vztahu, ať protože neuzdravil své srdce z rozchodu v minulosti, nebo upřednostňuje rodiče, dítě či nějaký koníček. Jeden partner vnitřně neprožívá exkluzivitu partnerství a druhý to cítí a snaží se lapit nepolapitelného a postupně se jeho cítění a chování dopracuje k žárlivosti.

Žárlivost a její typy

Za pseudožárlivost také považuji situaci, kdy člověk cítí, že partner ve vztahu tak nějak psychicky chybí, že se vzdaluje, že se chová jinak než dřív ať už z důvodu paralelního vztahu nebo citového ochlazení z jiné příčiny. Je přirozené, že člověk pokud nedostane pravdivou odpověď od partnera, pátrá po tom, proč tomu tak je, co mu zůstalo skryto, v čem je klamán. Pokud člověk chce pouze znát pravdu a podle toho se zařídit, pak se nejedná o pravou žárlivost.

Žárlivost můžeme rozdělit podle intenzity:

Žárlivost – téměř mimo Vás

Můžete o sobě říci, že nemáte problém partnerovi důvěřovat v běžném života běhu, neřešíte jeho kontakt s jinými osobami opačného pohlaví. Pouze občas máte chuť vědět více podrobností o tom, kdo partnerovi píše, kde byl a co dělal. Uspokojí Vás obyčejná odpověď.

Žárlivost vnitřní

Vnitřně se bojíte o partnera, aby neodešel/a za jinou, vedete v sobě vnitřní dialogy a máte své pochybnosti. Mlčky pozorujete. Podezíranému se naštěstí nesvěřujete.

Žárlivost otravná

Vedete s podezřelým nekonečné diskuze podobné nekonečnému výslechu. Kladete opakující se otázky. Odpovědi pro Vás jsou neuspokojivé. Takové diskuze dříve nebo později vedou k hádce a vy jste nespokojen/a stále.

Žárlivostní posedlost

Toužíte mít dohled nad vším, co milovaná bytost dělá nebo říká.
Pronásledujete, kontrolujete, sledujete, mobil, diář, kapsy…
Chcete milované bytosti omezit kontakty s jinými lidmi a kontrolujete je.
Vymýšlíte a třeba i realizujete praktiky, za které by se nemusela stydět tajná služba.

Žárlivost také můžeme rozdělit podle způsobu projevu ve smyslu dominance či submise, obojí je forma agrese:

Žárlivec dominantní

Takový žárlivec se cítí nadřazen, na vztahu je jakoby méně závislý a má tendenci zaujímat k partnerovi vztah majetnický. Dominantní žárlivec je pln vzteku, je často krutý a mstivý. Vymáhá různé podrobnosti skutečné či domnělé nevěry a nikdy nemá dost, také pro něj nikdy nemůže být „mravní poklesek“ odčiněn. Domnívá se, že právo je na jeho straně a v té souvislosti se často cítí uražen a ponížen.

Žárlivec submisivní

Žárlivec submisivní je více citově závislý, více miluje. Jeho žárlení připomíná ufňukané dítě, vyčítá, naříká, tiše vzdoruje a někdy se uchýlí i k vyhrožování sebevraždou. Takovým jednáním svou submisi člověk jen potvrzuje a zhoršuje své ponížené a nedůstojné postavení.

Způsoby projevení žárlivosti korespondují s tím, jak reaguje objekt žárlivosti, jak žárlivec vycítí, co si může dovolit. Bohužel žárlivec připravuje pro sebe i partnera vztah bolestivý, debaklový, který obvykle dříve nebo později končí rozchodem.

Retrospektivní žárlivost

Velká vztahová potíž nastává, pokud současná partnerka trpí retrospektivní žárlivostí na bývalou manželku, se kterou má muž děti. To se pak prolíná žárlivost retrospektivní s žárlivostí aktuální. Někdy je náročné i rozlišit, zda se nejedná o pseudožárlivost – to totiž záleží na často skrytých citově-emočních vztazích v rozšířené rodině. Záleží na muži, zda má skutečně zdravě nastavené – uspořádané vztahy v rozšířené rodině. Pokud se váš vztah dostává do kritického momentu v tomto bodě, doporučuji společně se objednat.

Příčiny retrospektivní žárlivosti

Jedná se o celý komplex chybného nastavení duše i mysli. Svou roli může hrát zranění z minulosti, kdy vás třeba opustil partner kvůli bývalé lásce a krom nevyléčené bolesti z toho v sobě nesete přesvědčení, že se to bude opakovat. Jindy to jsou milná přesvědčení např.:

– že vás partner/ka srovnává s bývalým partnerem/kou a vy se cítíte horší

– vy sami se srovnáváte s minulým/ou partnerem/kou

– že přenášíte svou pozornost do minulosti a neužíváte přítomnost – že se vám nedaří žít přítomností

– že vaše myšlenky připomínají vtíravé myšlenky – že nemáte své myšlenky pod kontrolou a dovolujete si patologické, destruktivní myšlenky rozvíjíte a stává se z toho vnitřní porucha

A zase se můžeme dostat k tomu, že jakákoliv žárlivost nás konfrontuje s vlastní sebehodnotou a důvěrou v sebe, život, vztah.

Žárlivost a psychika žárlivce

Žárlivost – co to je za potvoru? aneb trochu o psychice žárlivosti tj.: žárlivec a jeho svět

Žárlivost je složitý komplexní pocit, pojďme se tedy na ni podívat jako na fenomén z různých úhlů pohledu.

Popis žárlivosti z vnějšku
Žárlivec se stává obětí svých utkvělých představ o nevěře svých partnerů, které jsou založeny na jeho přesvědčení, že ti druzí jsou vinni vždy a za všech okolností. Vůbec mu nezáleží na tom, že jeho partner všechna obvinění popírá, že se chová úplně jinak, než on si myslí. Stále druhého obviňuje ze své ho utrpení.

žárlivost psychika žárlivce

Příčina utrpení je hluboké zranění, které člověk v sobě nese. Mnohdy se kombinují v různých variantách potíže v sebelásce, sebeúctě, sebedůvěře s různě propletenými vztahy k rodičům a vztahem mezi nimi.

Doporučuji pro úvod zamyslet se třeba nad tím, zda a jak žárlivost souvisí s láskou. K tomuto tématu více článek Žárlivost a láska.

Také je užitečné co nejpřesněji popsat svůj typ žárlivosti. Jako inspirace v té věci Vám může sloužit článek Žárlivost a její typy.

Psychika žárlivce
Žárlivost je důkaz přehnané závislosti na podezíraném partnerovi.
Psychika žárlivce vykazuje rysy shodné s dětskou psychikou:

 • dítě si pláčem vynucuje své potřeby a pozornost
 • dítě zaměňuje fantazii a skutečnost
 • dítě chce více lásky , nežli je schopno poskytnout
 • dítě neumí žít s nejistotou – vytvoří si imaginární svět, magické myšlení

Myšlení žárlivce
Uvažování žárlivce je zkreslené silnými pocity, díky tomu dochází k základnímu chybnému myšlenkovému předpokladu, který zní: Protože partner nemůže dokázat svou věrnost, je nevěrný.
Takovému myšlení říkáme katathymně zkreslené a přináší dotyčnému jedinci celou řadu nelogických kotrmelců.

Žárlivost a vztah
Ve vztahu žárlí ten, který je závislejší, má pocit, že se o sebe nepostará, když přijde o vybraného partnera ať po stránce ekonomické, společenské nebo citové. Tím mocnějším v páru je vždy ten z partnerů, který si je jist sám sebou nebo který je po rozpadu vztahu schopen o sebe se postarat na všech úrovních. Žárlivost by byla vymícena, kdyby lidé měli větší důvěru sami v sebe.

Žárlivost a jak ji léčit

Lze žárlivost léčit vztahem, láskou?

Ano lze, za předpokladu splnění několik podmínek:

1. ten, kdo žárlí má náhled na to, co dělá.

2. ten, kdo žárlí, chce svou žárlivost změnit, vyléčit

3. žijeme v láskyplném vztahu, ve kterém vládne láska, otevřenost

4. partner je dostatečně láskyplný, stabilní a není vůči žárlivosti v odporu ani se jí nenechá manipulovat.

5. Při vzájemné spolupráci je důležité uvědomit si sílu korektivní zkušenosti. Zajímá vás, co je korektivní zkušenost a podle toho ji užít i při léčbě žárlivosti v životě páru?

6. doporučuji páru spolupráci s psychoterapeutem.

Pokud řešíte téma chorobné, chronické žárlivosti, pak mohu doporučit ke zhlédnutí film Diagnóza žárlivost – sice to film, jak se říká Béčkový, ale co se týče našeho tématu žárlivosti a její léčby, tak může být nápomocný.

Žárlivost a jak ji léčit aneb je léčba žárlivosti možná?

“Život nám vždy nabízí obě možnosti: trpět nebo se osvobodit.“ Kterou zvolíte Vy?

Když se na mne obracíte kvůli žárlivosti, pak je to proto, že jako pocit Vás velmi obtěžuje, komplikuje vztahy a bere duševní pohodu. Často se za ni stydíte a různě ji maskujete před sebou i okolím, a i to Vás však vyčerpává, protože duše při tom bolí.

žárlivost a jak léčit

Velmi si vážím těch klientů, kteří sami přicházejí a chtějí se své žárlivosti poctivě postavit, rozšifrovat ji a uzdravit se. Pokud i Vy uvažujete o tom, že se chcete svou žárlivostí zabývat, léčit žárlivost, zbavit se ji, pak je třeba, abyste byli připraveni na to, že potřebujete:

 • vytrvalost
 • ochotu zabývat se sebou jak v přítomnosti tak mnohdy i do minulosti
 • sebekázeň
 • ochotu měnit svá nefunkční myšlenková přesvědčení
 • pracovat na úrovni emoční – naučit se to
 • nebát se své bolesti a důvěřovat ve svou sebeléčivou schopnost

Nabízím odpovědi na několik dotazů, které mi položila čtenářka:

Kdy je největší pravděpodobnost, že se člověk z žárlivost vyléčí, zbaví se jí?

Ano, je to podobně jako s léčbou závislosti. Je užitečné, když klient:

 • chce se zbavit žárlivosti, odnaučit se žárlit
 • je připraven snášet útrapy léčebného procesu
 • věří tomu, že vyléčení je možné
 • vytrvalý

žárlivost léčba

Jak postupovat, když se člověk chce uzdravit, léčit ze žárlivosti?
Dobré je, že problém byl pojmenován. Pak je třeba vědět, že pustit své lpění na partnerovi, bolí. Pokud se této bolesti člověk bude vyhýbat, nezvládne žárlivost. Tu bolest lze uzdravit sebeláskou. K tomu však je obvykle potřeba pracovat s příběhem člověka obvykle od dětství.

Může člověku pomoci partner?
Partner není terapeut. Vhodné jednání pro partnera naleznete v článku rady pro partnera žárlivce. Když se mnou však klient spolupracuje na léčbě žárlivosti, jsem ráda, když partnera poznám a na několika setkání spolupracujeme.

Může člověku při léčbě žárlivosti pomoci psychoterapeut? A jak?
Považuji za užitečné bádání v krajině „Moje psyché“ se zkušeným průvodcem, psychoterapeut může ukázat směr a způsob, jak nepřehlédnout a zvládnout bažiny. Samozřejmě na klientovi je aktivní spolupráce.

Kdybych se rozhodla spolupracovat s Vámi, jak taková terapie žárlivosti probíhá u Vás?

 • Na prvním setkání se seznámíme, podrobněji probereme, co Vás přivádí.
 • Když se rozhodnete spolupracovat se mnou, domluvíme se na 1Oti základních setkání po 14 dnech. Během té doby projdeme několik bloků, které se jmenují: „Moje žárlivost“ ; „Naše partnerství“ ; „Společně s partnerem“ ; „Moje dětství“ ; „Můj život v přítomnosti“.
 • Blok „Naše partnerství“ je vhodný absolvovat s partnerem.
 • Kombinujeme práci jak kognitivně behaviorální, tak práci s emocemi, relaxací, meditací.
 • Další spolupráce je podle potřeby. Někdy klient sám vidí, že je dobré ještě pokračovat několika setkáními v intervalu 14ti dnů, jindy se domluvíme na „kontrole dle potřeby.“

Rady pro partnera žárlivce

Jak se chovat k žárlivci  rady pro partnera žárlivce

žárlivost rady pro partnery

Soužití s člověkem, který na Vás žárlí, je vskutku obvykle vyčerpávající a pro vztah destruktivní. Rozvinutí žárlivosti souvisí i se specifickou partnerskou situací. Tak nejen ten, kdo žárlí, ale i objekt žárlení je aktivní částí příběhu a může mnohé ovlivnit.

Na tomto místě nabízím několik rad pro partnery žárlivců:

 1. Prevencí žárlivosti je odloučení neboť jak je známo, odloučenost partnerů oslabuje vzájemné žárlivecké napětí.
 2. Obvykle oběť na počátku žárlení žárlivce konejší a ujišťuje, je to však jen krok k rozvinutí žárlivosti.
 3. S žárlivcem se nediskutujte. Řekněte jednu dvě věty a ukončete debatu.
 4. Pokud následuje pronásledování, nezbývá nic jiného než říci: „Přestaň nebo odejdu.“
 5. Trénujte kondiční odloučení – na večer, na víkend.
 6. Podporujte partnera v jeho koníčku, zálibě…
 7. Respektujte intimitu svého partnera a zároveň hajte tu svoji – nepřistupte na žárlivcovu snahu zrušit meze intimity.
 8. Je-li situace již zacyklená , nezbývá nic jiného než říci: „Začni se léčit a uzdrav se nebo se budeme muset rozejít.“
 9. V žádném případě si nedělejte ze života peklo.
 10. Doporučte partnerovi článek: Žárlivost a jak ji léčit.

Potřebujete pomoci?

Osobní konzultace

Po internetu poskytuji všeobecné informace. Při osobní konzultaci jsou informace k Vaší osobě zcela konkrétní. Potřebujete-li dohovořit osobní konzultaci nebo online konzultaci s psychologem, neváhejte mne kontaktovat.

Vlastní dotaz

Vlastní dotaz můžete položit v mé online poradně. Přečtěte si přečtěte pár bodů, co tam uvádím … ať máme podobná očekávání. Pokud chcete odpověď nebo konzultaci na míru, neváhejte mne kontaktovat.

Poslední dotazy z poradny na žárlivost

 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je nějaká cesta, jak […]
 • Dobrý den, potřebuji poradit.. budu s přítelem 2 roky a predemnou […]
 • Dobrý den,nevim jestli nežijí s psychopatem neumim to poznat.pritel na zacatku […]
 • Dobrý den, jmenuji se Petr, mám manželku se kterou jsem už […]
 • Dobrý den. Jsem s partnerem tři roky. Každý máme dítě z […]
 • Dobrý večer, neměla jsem důvod na manžela žarlit, ale v minulém […]
 • Dobrý den.  Mám přítele kterému je 46 a mě je 23. […]
 • Dobrý den,poslední asi půl roku jsem začala strašně žárlit.Nikdy jsem taková […]
 • Jsem ze sebe už opravdu zoufalá. Nevím jak začít. Je to […]

Další zdroje ke žárlivosti

Další články a odkazy o žárlivosti

Doporučené knihy