Manželská krize a vše, co o ní potřebujete vědět

Manželská krize

aneb co Vás často přivádí do mé manželské poradny

Navigace v článku

 „Všechny šťastné rodiny jsou si podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svým vlastním způsobem.“

Citát z knihy: Anna Karenina

Manželská krize – test pro vás

Sami si ověřte, zda poznáte, že prožíváte svou partnerskou krizi

Přemýšlíte o svém manželství? Chcete předejít prohloubení manželské krize? Ptáte se, jak poznáte manželskou krizi nebo kdy je čas navštívit partnerskou/ manželskou poradnu? Je to vhodné právě pro Vás?

Pokud přemýšlíte o tom, zda manželskou poradnu vyhledat, můžete si přečíst následující tvrzení o manželské krizi a spočítat, s kolika z nich souhlasíte. Na konci naleznete vyhodnocení tohoto malého testu manželství.

 1. Cítím, že od partnera dostávám méně než dávám.
 2. Přál bych si, aby mi partner více rozuměl.
 3. Náš sexuální život pomalu ale jistě mizí.
 4. Při představě, že v takovém manželství mám dožít, je mi smutno.
 5. Kdybych věděl, že naše manželství bude vypadat takhle, do manželství bych nevstoupil.
 6. Mám pocit, že od manželství chci něco jiného než partner.
 7. Mám pocit, že partner neslyší, co mu říkám.
 8. Prožíváme nevěru, žárlivost, emoční výbuchy, kontrolu.
 9. Mám pocit, že si mne partner neváží.
 10. Často se s partnerem nehezky hádáme. Po hádce mi není lépe.
 11. Někdy se cítím ze vztahu velmi unavený/á.
 12. V našem vztahu se objevují úseky delší než půl dne, kdy spolu moc nekomunikujeme. 

Vyhodnocení: I kdybyste souhlasili pouze s jedním tvrzením, stojí za to manželskou poradnu navštívit a vážnější manželské krizi předejít. Však sami víte, že partnerství je křehké, křehké například jako čelní sklo u auta – malý kamínek způsobí malou puklinku, která se jako pavouk rozšíří po celé ploše. Manželství je květina, o kterou je třeba společně pečovat. Pokud souhlasíte se třemi a více body, je skutečně na čase pro své manželství udělat něco podstatného.

Pokud Vám partner/ka říká, že je v manželství nespokojený, že současný stav mu/jí nevyhovuje v jakékoliv oblasti manželství nebo přímo vyjadřuje, že by si přál/a navštívit poradnu, pak neváhejte a s partnerem se do manželské poradny objednejte. Je pravděpodobné, že tak máte šanci předejít hlubší manželské krizi, která se hojí ještě obtížněji. V tuto chvíli má partner o zlepšení manželství ještě zájem a manželská terapie má šanci. Neradostná, avšak nikoliv výjimečná, jsou ta setkání v mé poradně, kdy ke mne přichází pár a jeden z partnerů, častěji manželka, říká: „Já navrhovala manželskou poradnu před půl rokem (dvěma lety), teď už o to ani nestojím, jsem už vyhořelá.“

Tipy:

Manželská krize – jak ji ještě můžete poznat

Udělali jste si test a ještě váháte, jak si váš vztah stojí? Projděte si i následující příznaky a vyhodnoťte si sami, jak intenzivně je váš vztah ohrožen rozpadem.

 1. Touha manželů po intimitě klesá – spíše spolubydlící
 2. Manželé se již nesnaží jeden druhému vyhovět
 3. Veškeré záležitosti spojené s výchovou dětí vyvolávají hádky a vzájemné výčitky
 4. Manželé/partneři nemají stejný názor na většinu pro ně významných záležitostí (vztahy s rodinou a přáteli, plány do budoucna, rozdělení rodinných příjmů atd.
 5. Manžel/partner a manželka/partnerka špatně rozumí (nebo vůbec nerozumí) vzájemným pocitům
 6. Téměř všechny činy a slova partnera způsobují podráždění
 7. Jeden z manželů se domnívá, že je nucen neustále ustupovat přáním a názorům toho druhého
 8. Není třeba sdílet své problémy a radosti s partnerem
 9. Pocit, že vztah je vážný, že se nemůžu svobodně smát a projevovat

Partnerská krize a manželská krize v poradně

Partneři ke mně přicházejí a často mi v úvodu našeho setkání hlásí, že mají problém v komunikaci. Mají pravdu v tom, že kdyby měli dobře osvojené komunikační dovednosti, mezi které patří aktivní naslouchání, umění řešení konfliktu, pak by skutečně  některým krizím předešli či zmírnili jejich dynamiku, avšak nemůžeme tvrdit, že by se tím vyřešili všechny příčiny partnerských krizí, manželských krizí.

Těm z vás, kteří se bez odkladu chcete pustit do zkvalitňování svých komunikačních dovedností a tím nepáchat další škody ve svém partnerském vztahu, mohu nabídnout video lekci, která vás provede dovedností komunikace tak, abyste se naučili partnerovi lépe rozumět a partner měl pocit, že je vyslyšen. Objednání Lekce Slovy ke šťastnému vztahu můžete učiniti právě zde.

Typy partnerských a manželských krizí

Na krize se můžeme dívat z mnoha stran a tím také klasifikovat různé typy manželských krizí, partnerských krizí.

Vztah, partnerství, manželství má své zákonitosti  – některé bychom mohli nazvat zákonitostmi statickými a některé cyklickými, které se přirozeně dějí v čase a mnohdy jsou spojené s životními etapami.  Z pohledu životních etap v manželství je rozšířený pohled  související  s životními etapami  rodiny.

Takové partnerské krize jsou způsobeny přirozenými událostmi  jako například narození dítěte, změnou obvyklého životního stylu, přerozdělením pozornosti. Manželské krize jsou často spojené např. s nástupem na rodičovskou dovolenou a jejím ukončením, úmrtím rodiče, sňatkem dítěte, krizí středního věku partnerů, stárnutím… 

Kromě toho jsou příčinou krize manželů potíže v práci, problémy ve vztazích s příbuznými, změna finanční situace (jak ve směru jejího zhoršování, tak ve směru zlepšení), stěhování rodiny do jiného města nebo země . A samozřejmě závažnější stresové faktory – vážná onemocnění, úmrtí, války, ztráta zaměstnání, narození handicapovaných dětí.

Vztah svůj cyklus začíná okamžikem seznámení.

Každá fáze je důležitá a souvisí i s tím, jak jste každý uvnitř emočně a vzorcově nastaveni. Podvědomé vzorce nás ovlivňují více, než bychom si mysleli, proto je dobré věnovat pozornost vztahové psychologii, abychom uměli odhalit, v čem jsou naše vzorce pro vztah ohrožující.

Často ke mně přicházejí i páry bezdětné, a to nejen proto, že dnes žije mnoho párů bez dítěte, ale proto, že každý pár prochází svým cyklem od seznámení, přes námluvy, ke společnému soužití.   Některé páry jsou sezdané, jiné nikoliv. Na tomto místě chci zmínit, že „papír“ obvykle má větší hodnotu, než si mnozí připouštějí. V tom písemném manželském závazku, který potvrdil závaznost vztahu, je obsaženo kus opravdovosti a to v dobrém i zlém, to by bylo na jiné pojednání. Zde jen zmíním, že právě přítomnost či nepřítomnost sňatku může mít vliv na kvalitu vztahu. Samozřejmě, že nikoliv 100%.

Co charakterizuje období počátku soužití , pro některé počátek manželství

Téměř všechny páry vnímají první rok soužití jako romantické pokračování líbánek, „budují si hnízdo“ v souladu se svým vkusem. Proto se tato fáze vyznačuje zvýšenou aktivitou a nadšením. Během roku vyplavou na povrch problémy, které novomanželé předtím ani netušili.

Negativní faktory tohoto období:

 • nesoulad mezi skutečným obrazem partnera a ideálem vytvořeným v představách;
 • nespravedlivé rozdělení domácí práce z pohledu jednoho z manželů;
 • negativní vliv rodiny, okolí;
 • rozdíly v povaze biologických rytmů;
 • finanční potíže,
 • žijící na území rodičů.

Partnerská krize,  manželská krize – jako příležitost k seberozvoji a novému rozměru partnerství

Ráda se dívám na partnerské krize jako na příležitost dozvědět se o sobě něco nového. Partnerství je totiž tím nejniternějším testem o nás samých – dává nám poznat naše nevyřešené traumata a bolesti, které nás často dělí od zralosti.

Partnerství – manželství můžeme charakterizovat jako tanec – jako párový tanec třeba rock n roll – tzn. chvíli od sebe a přesto spolu, chvíli k sobě, chvíle naprostého odevzdání. Během krize bývá obvykle nutné umět tančit i sám za sebe a přesto ve spojení – to je předpoklad zvládnutí partnerské krize. 

Pro zvládnutí  období manželské/partnerské krize je dobrým předpokladem ochota nechat padnout  staré a neefektivní vzorce, jít do pevného a přesto láskyplného bodu v sobě a učit se novému zacházení se sebou i se vztahem.

Překážkou pro zvládnutí partnerské či manželské krize může být, pokud je konflikt prožíván  jako ohrožení vlastního ega, které může vést až k tendenci vyhýbat se podstatě pojmenování problému či k přijmutí řešení.

Výsledkem zdravého sebevědomí je i umění zvládnout  konflikt a tak projít  do rozvoje přátelských a partnerských vztahů. Naopak neúspěch přináší osamělost, izolaci a strach z jakýchkoliv blízkých pout.

Partnerská krize,  manželská krize – jak ji řešit

Jak napovídá úvodní citát z Anny Kareniny, krize páru bývají individuální, ač mívají své zákonitosti. Pokud máte chuť se sami zabývat svoji krizí podrobněji, doporučuji Semináře online pro partnerské vztahy z této stránky seminářů. Semináře jsou vhodné, i když navštěvujete poradnu, protože vás mohou inspirovat v oblastech, na které se v partnerské, manželské poradně nedostane.

Abychom našli řešení, je třeba nejprve provést diagnostiku krize manželství, tj. hloubky i příčin na úrovni individualit a na úrovni vztahovosti.

Prozradím ještě pár slov k alchymii partnerství a manželství, která umožnuje partnerským a manželským krizím předcházet.

Když si povídám s lidmi, co je baví na vztahu, tak nejvíce zaznívá právě to slovo intimita. Když shrnu to, co si pod tím slovem lidé představují, tak je to pocit blízkosti, přijetí partnerem a přijetí partnera. Tento pocit blízkosti vzniká citovou otevřeností, ochotou sdílet sebe sama do zranitelnosti, dobrou komunikační schopností a fyzickou blízkostí. Musím zde však říci, že intimita má mnoho podob.  Některé intimity jsou pro vztah zcela nezbytné, jiné v některých párech se příliš nerozvíjejí, přesto jsou páry spolu v harmonii. 

Příčinou partnerské – manželské krize bývají potíže právě v některé z oblasti intimity. Je třeba postupně započít s obnovou těch nejzákladnějších, je třeba začít s obnovou milostného pouta.

Velmi často je nutné projít uzdravením vlastní bolesti, kterou je třeba nejprve uvidět, poznat, poléčit a zároveň odpustit druhému i sobě.

Někdy stačí opustit své ego postoje a k partnerovi přistoupit s láskou.

Zde ještě stručně vyjmenuji různé formy intimity, ze kterých je utkáno milostné pouto. Blíže v připravovaném semináři.

Fyzická forma intimity

bezpečí a přežití, peníze, zdraví, otázky života a smrti, primární vztahy a sexualita, primární city strach, stud, představuje jádro osobní identity

Aby byl milostný vztah intimní, musí obsahovat hodně společně stráveného času.

Citová forma intimity

Citová důvěrnost ve vztahu umožňuje naplno vyjádřit pět hlavních pocitů – strach, hněv, smutek, radost, znechucení. V láskyplném vztahu oba partneři umí pocity sdílet, přijímat a efektivně s nimi pracovat. Ve svobodné a přívětivé atmosféře se  oba partneři cítí dobře, mohou se smát, hrát si, dělat hlouposti.  Co může být lepšího než prožít život se svým nejlepším přítelem.

Na této úrovni  se jedná i o společné užívání smyslnosti, emoce, kreativita, smyslnost, schopnost užívat si života dětskýma očima

Duševní forma intimity

Tato oblast zahrnuje i schopnost navzájem si potvrzovat hodnotu a projevovat si, že je druhý hoden lásky a přijetí. Že vidíme hodnotu partnera.

Sdílení myšlenek a přesvědčení, postojů, strachů z budoucnost. Prověřuje se sebejistota a sebedůvěra, úspěchy v práci.

Sociální forma intimity

Sociální intimita s naším životním partnerem zahrnuje vztahy s lidmi ve vnějším i v našem vnitřním  světě.

Vše týkající se vztahů a lásky.

Forma intimity verbální

Nestačí na partnera mluvit, Je třeba mluvit s ním a to vyžaduje naslouchání. Zdravý vztah nás nutí k vzájemné ústní výměně informací, k naslouchání a k hovoru. Zdravý vztah nás dovede o úroveň výš ve schopnosti milovat, přijmout druhého a sdílet sám sebe. Zde naleznete online kurz rozvoje tohoto porozumění.

Forma intimity vizuální

Základní formou vizuální intimity je sdílení společné vize.Přátelství jsou také založena na společném vnímání světa. Je-li cílem vztahu dlouhodobé trvání, jsou společné vize, cíle  to, co vytváří spojnici, bezpečný přístav pro období bouře.

Forma intimity duchovní, mystická

Nejsilnější vztahy jsou ty, v nichž oba partneři sdílejí stejné hodnoty, mají stejné zásady a postoj k božské energii. 

Potud několik dlouhých slov o  manželské / partnerské krizi . Dále můžete přijmout několik pozvání:

Pokud máte chuť se sami zabývat svoji krizí podrobněji, doporučuji Semináře online pro partnerské vztahy zde.

Pokud máte pocit, že máte chuť pečovat o manželství společně se mnou, můžete se samozřejmě na mne obrátit a objednat se.

Více článků v rubrice LÁSKA, SEX A VZTAHY zde.

Rady pro spokojené manželství zde.

Knihu o psychologii vztahu můžete poznat a objednat zde.