Agorafobie a jak se s ní vyrovnat

Agorafobie a jiné úzkosti.

Kde je láska, je odvaha.   

„Jakmile ze srdce vypustíš strach před smrtí, neodváží se do něho vstoupit žádný strach vůbec.“

                                                                  Seneca

                                                        a někdy je to složitý

Úzkostná porucha

Agorafobie a jak se s ní vyrovnat?
Agorafobie a její léčba?

Agorafobie je jednou z úzkostných poruch, vyznačuje se tím, že člověk má strach z pohybu po veřejných prostranství a to tak, že jeho tělo zachvátí panika. Agorafobie významně ovlivňuje kvalitu života.
agorafobie

Typickými situacemi, kterých se agorafobici obávají, jsou např. návštěvy obchodního centra, cesta dopravním prostředkem, fronta, být mimo domov. Často se setkávám s tím, že klient má panickou reakci spojenou jen s jednou max. třemi konkrétními situacemi – např. s cestováním veřejnou dopravou, chůzí po ulici, čekáním ve frontách. Tělo v takových situacích nejčastěji reaguje tak, že srdce tluče na poplach, dech se zkrátí, svaly jsou napjaté, potí se a má různé potíže s trávicí soustavou.

Život mezi lidmi a s lidmi je základní lidská potřeba, ale také zkušenost, která často bolí. V důsledku toho vznikly různé typy úzkostí např. demofobie (strach z davu), která např. brání člověku jít do kina, divadla nebo po Václavském náměstí. Často se setkávám se strachem z vystupování před lidmi, který lidem stěžuje studium i karieru, protože prezentační dovednosti začínají patřit k základním sociálním dovednostem. Jiným lidem znepříjemňuje život strach z pozornosti (skoptofobie), což v praxi např. znamená neschopnost najíst se mezi lidmi. Život v civilizaci komplikují i další fobie např. strach ze špíny (mysofobie), z nemoci (nozofobie) či klaustrofobie…

Principielně můžeme říci, že agorafobie a obecně většina úzkostných poruch souvisí s absencí důvěry nebo-li s neharmonickým vztahem k sobě, k životu a k lidem.

Léčba agorafobie

Léčba agorafobie a jiných úzkostných poruch je závislá na individuálním člověku a intenzitě úzkosti. Pokud člověka úzkost nepohlcuje a dostavuje se jen občas, obvykle je zvládnutelná psychoterapeutickou cestou. Pokud vám však agorafobie významně omezuje kvalitu života, je vhodné kombinovat léčbu psychoterapii s mediakcí z rukou psychiatra.
psycholog praha

V léčbě úzkostné poruchy se mi velmi osvědčuje technika KERP

Při společné práci s člověkem s agorafobií či jinou úzkostnou poruchou  obvykle kombinuji:

1. práci s myšlenkami (přeprogramování myšlenkových map)
2. abreakci traumatizující události a pročištění nepříjemných pocitů s tím spojených
3. pročištění nepříjemných pocitů v současných situacích a navození vnitřního klidu v těchto situacích
4. také je třeba, aby člověk nové, vhodné jednání zkoušeli v praxi, protože bez zkoušení v praxi se život nezmění a to je už na každém klientovi.
V tomto procesu nám pomáhá individuálně vedená léčebná meditace.
5. někdy se celý proces neobejde bez složitého procesu sebepoznání obzvláště v kontextu sociálních vztahů.

Když budete mít pocit, že Vám mohu pomoci s léčbou agorafobií nebo jinou úzkostnou poruchou, ráda s Vámi budu spolupracovat, kontaktujte mne.

Více článků v rubrice PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ zde.

ROZCESTNÍK na všechny články zde.

Mgr. Radana Rovena Štěpánková

Péči o duši a vztahy se věnuje od ukončení magisterského studia na Univerzitě Karlově v r.1993. Ví, že tvoření duše je umění nanejvýš významné. V současné době se se svými klienty potkává ve své soukromé praxi v Praze a v Nymburce, kde nachází cestu, jak k harmonickým vztahům, tak k rozvoji vnitřní celistvosti duše technikou KERP, jejíž je autorkou.

Mohlo by se vám líbit...