Jak se vyrovnat se sikanou z detstvi

Jak se vyrovnat s následky šikany v dětství 

 „Člověk je sám, současně však neexistuje mimo vztahy.“

                                                       Erich  Fromm

 „Kdo by si od dětství nezvykl na svět, musel by z něj ztratit rozum.“   

                                                     Christian  Morgernstern

Jak se vyrovnat se šikanou z dětství?
Jak zvládnout šikanu z dětství?

Stalo se Vám, že Vás spolužáci v dětství odmítali, nechtěli Vás do skupiny, hanlivě Vás oslovovali, pokřikovali na vás a občas vás i zbili? Pak můžete říci: „Prožil jsem šikanu.“ Setkávám se s Vámi, kteří jste něco podobného prožili, a i když už nechodíte na základku, cítíte se mezi lidmi často nepříjemně, máte pocit, že vás lidé v okolí stejně neberou.
šikana - vyrovnat se

Patřit mezi lidi, být přijat lidským společenstvím, je základní lidská potřeba. Ne náhodou je za nejhorší trest považováno odsouzení člověka na samotku, být vyloučen, být vyhnán. Dítě, které ve škole zažívá šikanu, často takovou samotku prožívá. Odmítnutí a bytí od lidí, ke kterým patříme, je velká bolest. Taková zkušenost v dětství může zásadně ovlivnit další život člověka.
Psychika oběti se může vyvíjet různými směry:
a) Člověk bolest popře, hrubé chování považuje za normu. Svou nahromaděnou zlost přenáší na další lidi, vytváří další oběti.
b) Ten, který je ponižován, přijme sám o sobě přesvědčení, že za nic nestojí, že si nezaslouží být lidmi přijat a akceptován, často se u něj dostavují pocity, že jeho život nemá smysl. Má sklon k depresím a úzkostem.
c) Člověk si je vědom své bolesti a hledá způsob, jak si ji uzdravit.

Důležité je vědět, že to, jak ošklivě se k vám chovali spolužáci, nesouvisí s Vaší skutečnou hodnotou. Hrubí spolužáci se tak chovali proto, že neměli dost čisté a odvážné srdce a sami měli dost často pokřivené sebevědomí.

Následky šikany na psychice jsou často podobné posttraumatickému syndromu. V situacích, které něčím připomínají situaci šikany ve škole, člověk snadno cítí psychickou paniku tzn. úzkost, zrychlený tep, pocení… Lidé, se kterými jsem řešila následky šikany, měli často potíže při prezentacích, při vystupování před lidmi, při navazování vztahů v nových skupinách (v další škole, na pracovišti), s důvěrou v lidi, ale také se sebevědomím, se smutky, se vztahem k životu.

Pokud máte pocit, že následky šikany z dětství se týkají i Vás a chcete se s tím vyrovnat, doporučuji zvážit, zda si s daným problémem skutečně poradíte sami, nebo si dovolíte na zvládnutí potíží spolupracovat s jiným člověkem. Pokud byste se rozhodli spolupracovat se mnou, pak vás pravděpodobně čeká to, co se mi osvědčilo:
psycholog praha

Při společné práci na zvládnutí šikany obvykle kombinuji:
1. práci s myšlenkami (přeprogramování myšlenkových map)
2. abreakci traumatizující události a pročištění nepříjemných pocitů s tím spojených
3. pročištění nepříjemných pocitů v současných situacích a navození vnitřního klidu v těchto situacích
4. a také je třeba, abyste nové, vhodné jednání zkoušeli v praxi, protože bez zkoušení v praxi se život nezmění a to je už na každém z vás.

Jak rychle se uzdravíte, to nedokážu říci, každý příběh je jiný, někdy stačí jedno setkání, obvykle to bývá tři až pět setkání, někteří rádi využijí dlouhodobé spolupráce k podpoře osobního rozvoje.

Užitečná je technika KERP

Když budete mít pocit, že Vám mohu pomoci s vyrovnáním se s následky šikany, ráda s Vámi budu spolupracovat, kontaktujte mne.

Více článků v rubrice PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ zde.

ROZCESTNÍK na všechny články zde.

Mgr. Radana Rovena Štěpánková

Péči o duši a vztahy se věnuje od ukončení magisterského studia na Univerzitě Karlově v r.1993. Ví, že tvoření duše je umění nanejvýš významné. V současné době se se svými klienty potkává ve své soukromé praxi v Praze a v Nymburce, kde nachází cestu, jak k harmonickým vztahům, tak k rozvoji vnitřní celistvosti duše technikou KERP, jejíž je autorkou.

Mohlo by se vám líbit...