Média o mně

 

Mgr. Radana Rovena Štěpánková
Psycholog – psychoterapeut
Partnerský a manželský terapeut

  • Spolupráce s médii patří přirozeně k mé práci psychologa.
  • Média jsou nositeli informací a myšlenek.
  • Sdílení myšlenek pro lásku a harmonii považuji za radost.
  • Televize, časopis, rozhlas – každé médium má svá specifika, výhody i omezení.
  • Obsah a hloubka sdělená médii je obvykle přímoúměrná zadání redaktora.
  • Na těchto stránkách uvádím některé odkazy, kde jste se se mnou mohli setkat v médiích.

Mgr. Radana Rovena Štěpánková
psycholog, psychoterapeut

Praha, Nymburk a okolí
tel.: +420 777 588 352

O Vaše duševní zdraví a Vaše důležité vztahy společně pečujeme již téměř dvacet let. Vzhledem k širokému spektru zkušeností v této oblasti (jak z oblasti klinické tak alternativní) Vám poskytuji takovou formu, která vychází z Vaší individuality. Mé znalosti a dovednosti slouží k nalezení řešení problémů, které Vám ztrpčují život.

radanaJsem ráda, že jsem mohla proniknout do tajů a zákonitostí života. Téma Života samého mne zajímalo již na základní škole. Proto směřování mého vzdělávání bylo jasné. Po promoci na UK v Praze jsem absolvovala psychoterapeutický výcvik v individuální i skupinové psychoterapii, další teoretické vzdělávání v oblasti psychoterapie při Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, výcvik v rodinných konstelacích, výcvik v imaginativních technikách, výcvik v arteterapii a řadu seberozvojových workshopů (např. logoterapii, focusing, léčba poruch příjmu potravy, meditace jako cesta, krizová intervence). Zde patří poděkování mnoha mým učitelům, kteří jsou a byli nejen skvělými profesionály, ale především Lidmi.

V současné době je těžiště mé práce v individuální psychoterapii v psychologické ambulanci v Nymburce a v Praze, zároveň působím jako externí vyučující na ped.f. v Hradci Králové. Spolupracuji se sanatoriem Sanus v Hradci Králové, od roku 1999 s Lázněmi Poděbrady na Dámských relaxačních víkendech působím jako psycholog a lektor sebrozvojových programů ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Pracovala jsem v Pedagogicko psychologické poradně Nymburk (1993–2006), Kolín, kde jsem se jako psychoterapeutka věnovala práci s rodinou a mládeží. 1996–2006 jsem byla autorem a hlavním realizátorem prožitkových seberozvojových výcviků pro mládež. V letech 1996–2005 jsem vyučovala semináře psychologie a sociologie na Gymnáziu Nymburk a vedla adaptační kurzy pro první ročníky. Tolik stručný výčet mé praxe.

Cílem mojí práce je Vaše větší spokojenost a životní úspěšnost.

Rozhovory se mnou naleznete „zde.

V mediích více „zde.