Osobní síla – sebevědomí – sebeláska

Je sebeláska to stejné jako sebevědomí? Co to je falašené sebevědomí? 

Miluj svého bližního jako sebe sama, praví písmo. Je to jasný požadavek milovat. Učit se milovat.

„Láska je motor života.“

                                             Radana Rovena
„Sebeláska, to je objetí těla s duší v jedné osobě.“

                                           Gerhart Hauptmann

 

Osobní síla

 předpoklad štěstí a úspěchu v životě aneb je sebevědomí totéž jako sebeláska?

Kde se bere osobní síla? Čím se liší lidé úspěšní a spokojení od těch, kteří mají pocit nespokojenosti? Čím se liší ti, kteří jsou lidmi oblíbeni od těch, kterých si ostatní příliš nevšímají? Také si přejete ve svém životě více vnitřního klidu?

radost2m

Opakovanými výzkumy bylo zjištěno, že lidé, kteří vyhodnocují sami sebe jako spokojené a šťastné, tak mají hezký vztah k sobě, dobře přijímají realitu a jejich smýšlení o sobě je v souladu s jejich citovým vnímáním sebe. Podobně dopadl i výzkum, který zkoumal osoby oblíbené v kolektivu.
V současné době se hodně mluví o sebevědomí a sebedůvěře, některé děti jsou vedeny k tomu, že ať udělají co udělají, jsou nejlepší, tak se však buduje pouze nezdravé, zbytnělé – falešné sebevědomí.

Zdravě sebevědomý člověk se pozná podle toho, že:

– respektuje individuální odlišností mezi lidmi
– učí se prostřednictvím vlastních omylů
– má schopnost říci: „udělal jsem chybu a je mi to líto.“
– má pocit vřelosti a lásky vůči sobě samému
– jeho rozhodování není ovlivněno strachem
– je si realisticky vědom vlastních předností i slabin
– a plně přijímá zodpovědnost za vlastní jednání a život.

Mnohdy však najít cestu ke zdravému sebevědomí není snadné. Setkala jsem se mnoha klienty, kteří prošli rychlokurzy pro osvojení si sebevědomí, kde si napsali několik pozitivních prohlášení o sobě a když se jim je nedařilo přijmout, byla to jejich chyba a lektor si dál již nevěděl rady. Pro klienty to bylo frustrující, protože nevěděli, jak mají uvést v soulad svoji vnitřní realitu s těmi dobře míněnými konstruktivními afirmacemi o sobě.

To, co lidem brání sladit pozitivní smýšlení o sobě s vnitřním sebeprožíváním, je podvědomí a nevědomí, ve kterém je nedostatek sebelásky. Abychom byli schopni skutečně v sobě rozproudit vnitřní sílu, musíme umět uzdravit svá citová zranění, která jsme v průběhu života nasbírali, potřebujeme přijímat a milovat sebe tokové, jací jsme. Jen tak můžeme naplnit svoje duševní srdce láskou, kterou pak můžeme zářit bezpodmínečně k druhým a vyměňovat si ji. Rozproudit lásku k sobě tak, abychom ji cítili a prožívali, někdy není jednoduché, ale je to cesta efektivní a přinášející do života pohodu a harmonii. Zároveň je to jediná cesta ke vztahům bez citové závislosti, ke vztahům, které přinášejí radost a naplnění.

Často se svými klienty pracuji na změně postoje k sobě samému, na změně postojů k životu, které přinášejí nepohodu, úzkost a bolest v postoje, které jsou vůči rozvoji života konstruktivní. Za neméně důležitou část práce však považuji rozproudění lásky k sobě a ke svému životu.
psycholog praha

Pokud máte chuť inspirovat se raději na semináři než pouhým čtením nebo při osobní konzultaci, pak Vás zvu na osobní setkání nebo je-li vypsaný termín na  seminář o sebelásce a sebevědomí.

Více článků v rubrice PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ zde.

ROZCESTNÍK na všechny články zde.

Mgr. Radana Rovena Štěpánková

Péči o duši a vztahy se věnuje od ukončení magisterského studia na Univerzitě Karlově v r.1993. Ví, že tvoření duše je umění nanejvýš významné. V současné době se se svými klienty potkává ve své soukromé praxi v Praze a v Nymburce, kde nachází cestu, jak k harmonickým vztahům, tak k rozvoji vnitřní celistvosti duše technikou KERP, jejíž je autorkou.

Mohlo by se vám líbit...