Co nevědí asexuálové a popírači pohlaví? Na čem ulpívají?

V poslední době se setkávám s mladými, kteří relativizují existenci pohlaví. Odmítají cítit se jako žena nebo jako muž, odmítají rozlišovat mužský a ženský projev. Jiní přicházejí a říkají, že jsou asi asexuální, že tělo jim nic moc neříká, že nemají chuť na tělesné sbližování. Jindy potkávám lidi mladší, ale i středního věku, především muže, kteří vědomě či instinktivně volí asketický život bez sexu, protože se odmítají pustit do vztahu se ženou. 
Ptám se:  Oč to běží, kde se ztrácí cit pro přirozenost?
Mladí se ptají: Co je přirozenost života? A jak to víte?
Přirozenost je život a zdraví těla. Přirozenost je i přirozená smrt těla. 
Život vzniká z tělesného spojení muže a ženy. 
Tělesné spojení, aby proběhlo co nejpříjemněji, je založené na přitažlivosti. 
Přitažlivost je magnetická síla. 
Magnetická síla je přirozená síla pro života na zemi (bez ní bychom nechodili po zemi, bez ní by neexistovala sluneční soustava). 
Když tedy člověk popře v sobě existenci pohlaví a pohlavní síly, ztratí se přitažlivost mezi mužem a ženou a znamená to zastavení proudu života. 
Tajemství sexuálním aktu a  symbolu Jin a Jang 
Jin představuje jemnou, ženskou přijímající energii a Jang aktivní dávající energii teprve po spojení tohoto vzniká tvořivá síla. Na úrovni těl to je vznik nového života v těle ženy.  
Symbol Jin a Jang 
Symbol života - každá ze dvou částí symbolu je  součástí životní energie a nese odlišnou energii. Jsou opačné, a přece představují jednotu.  Je důležité uvidět, že Jin v sobě obsahuje Jang a obráceně. Můžeme tedy uvidět, že muž v sobě má i ženskou část a že žena v sobě má i mužskou část. Mluvíme o vnitřním muži a vnitřní ženě.  To jsou síly psychické  a síly psychické můžeme prožívat díky tělu.

Vztah duše a těla

Bez těla bychom nemohli číst tyto řádky a zažívat pozemské radosti a strasti včt. opravdové lásky. V těle prožíváme radost, lásku, sladké i hořké, sjednocení i odpor. Tělo je dar, který jsme dostali pro život na zemi a je s duší prolnuto. V těle cítíme slast dotyku, radost z pohybu. V těle cítíme lásku i bolest z opuštění. Je třeba rozvíjet láskyplný vztah se svým tělem a vést ho k přirozenosti cítění se. Je vhodné dotýkat se sebe sama a dávat si pocit lásky, příjemna a bezpečí. Když dokážeme naplnit sebe sama takovými pocity, můžeme tuto energii celistvosti kolem sebe i vyzařovat.

Vědomí není tělo, vztah s tělem je třeba rozvíjet láskyplně nikoliv jako to dělají mnozí, že tělo pouze používají jako nástroj, který znásilňují proti jeho přirozenosti k tomu, aby naplňovalo jejich egoické tužby po výkonu a nedopřávají mu například čas na regeneraci.

Naše tělo je displej, které když dokážeme číst, provede nás na cestě k vlastní celistvosti i k lásce k partnerovi. Pokud máme zralý vztah se svým tělem, pak vztah s tělem partnera je důležitým zrcadlem stavu partnerství.

Prožít si slovíčko „Jsem“ ve vlastním těle provázené příjemným pocitem síly a naplněnosti je znak dobrého duševního zdraví a z toho můžeme vyjít:

Vnitřní muž a vnitřní žena

Slovíčko Jsem obsahuje v sobě: vnitřního muže a vnitřní ženu a sílu libida. Kdo je Vnitřní žena a Vnitřní muž? Tyto kvality energie máme v sobě každý. Zjednodušeně můžeme říci, že vnitřní žena k nám promlouvá jako intuice, je empatická, spolupracující a přijímající a plynoucí s přirozeností. Vnitřní muž v ideálním případě má sílu zajištovat ženě možnost být jemná a křehká v hmotném světě tzn. pečuje o ni a zajišťuje ji bezpečnou chůzi po zemi tedy fungování a tvoření v pozemském světě.

Ideální projev jangové energie: statečnost, dochvilnost, přehled o okolním světě, čestnost, vtipnost, aktivnost, rychlost, úsudek, samostatnost, cílevědomost, dobrodružnost, strukturovanost, extraverze, ochota tyto přednosti dát k dispozici jinu.

Ideální projev jinové energie: laskavost, něžnost, přátelskost, porozumění, intuitivnost, introverze, empatie a soucit, přizpůsobivost, pečlivost, estetičnost, umění, vyživování jangu láskou, péče o druhé, léčení.

Ideální je, když muž v sobě má 55% rozvinuté jangové energie a 45% rozvinuté jinové a žena naopak. Tak je zachována vnitřní rovnováha – žena je schopna se o sebe postarat ve fyzickém světě a muž je schopen kontaktu se svým přirozeným já. Zároveň zůstává zachována polarita, která je přitažlivá pro druhé pohlaví a vzniká tak základní předpoklad pro vytvoření láskyplného páru, což je vytvoření vyšší formy jednoty, která může tvořit ve fyzickém světě a šířit kolem sebe lásku a pohodu.

Na čem mladí asexuálové a popírači pohlaví ulpívají? 
Na přesvědčení ega o tom, že jsou vládci světa, že neexistují principy přirozenosti. Relativizují  přirozené pravdy a nahrazují ji subjektivními domněnkami a pseudopravdami. Ztrácejí cit pro přirozenost a dobře se pohybují ve světě online medií, ve světě virtuální pravdy a reality, ve které netepe živé srdce, živá láska, i když o ní mluví. 
Závěrem? V tomto článku jsem jen nastínila psychoenergetická témata, která souvisí s asexualitou a volbou pohlaví.  Každé pojmenované téma má hloubku, která přesahuje tento článek. Mediální propagace možnosti volit si pohlaví považuji za nebezpečnou, protože v době dospívání přirozeně dochází k hledání identity a snadněji dochází ke zmatení na základní úrovni kdo jsem a může vést až k fatálním rozhodnutím, jako je fyzická změna pohlaví. V takovém případě dochází k základnímu popření přirozenosti, co nám příroda nadělila, k vítězství egoické pravdy nad přirozeným přijetím toho, co je. 

Mgr. Radana Rovena Štěpánková

Péči o duši a vztahy se věnuje od ukončení magisterského studia na Univerzitě Karlově v r.1993. Ví, že tvoření duše je umění nanejvýš významné. V současné době se se svými klienty potkává ve své soukromé praxi v Praze a v Nymburce, kde nachází cestu, jak k harmonickým vztahům, tak k rozvoji vnitřní celistvosti duše technikou KERP, jejíž je autorkou.

Mohlo by se vám líbit...