Léčebná meditace

cesta ke zdraví duše i těla 

 „Myšlenky jsou pouhým mlžným oparem, který vyvstal ve vaší mysli z minulých vzpomínek, které jsou příčinou zrodu přání v budoucnosti. Nic víc než to. Pamatujte, že jednoho dne zruší provádění meditace pouta všech vašich myšlenek.“

Léčebná meditace aneb meditace a zdraví

Člověk je zdravý teprve tehdy, probíhají-li jeho bioenergetické regulační síly, trávení a výměna látková, vylučovací funkce a jeho tělesné, duševní a společenské projevy v přirozené rovnováze, a nadto se cítí šťastný ve svém JÁ, se svým duchem a všemi svými smysly.
(Ájurvéda, 6.stol.př.n.l.)

léčebná meditace4
Meditace se úspěšně užívá při léčení deprese, úzkosti, posttraumatického syndromu, při léčbě kardiovaskulárního systému, při žaludeční neuróze, při chronických bolestech, samozřejmě při nervozitě, stresu, neklidu, nespavosti, sexuálních dysfunkcích, ale i při dalších psychických a psychosomatických potížích.

U lidí, kteří pravidelně meditují, se dramaticky snižuje množství symptomů stresu. Jejich krevní tlak a hladina stresových hormonů je nižší, jejich srdeční tep a dech pomalejší. Ti, kdo pravidelně meditují, se také lépe přizpůsobují stresovým situacím, neboť na ně reagují dynamičtěji a překonávají je rychleji.

Při jednom výzkumu účinků meditace na krevní tlak byli pacienti postižení hypertenzí (vysokým tlakem krve) rozděleni do několika skupin. Jedna meditovala, jiné vykonávaly různě náročné fyzické aktivity. Přitom dobrovolníci věnující se meditacím měli nejlepší výsledky. Jejich tlak poklesl na normální hodnoty a při pravidelném praktikování byli často nezávislí na lécích.

Vhodné však je naučit relaxačně meditační techniky dříve než přijdou vážnější potíže. Víme, že prevence je efektivnější než pozdější „hašení požáru“.

Lidé, kteří meditují, jsou celkově zdravější a vyžadují méně zdravotní péče.

Léčebné meditace

Meditace je praktická technika péče o fyzické i duševní zdraví. Nejúčinněji ji praktikují lidé, kteří jsou v životě velmi aktivní a kteří chtějí dosáhnout optimálního zdraví a duševní pohody.

Léčebná meditace pomáhá při udržování a regeneraci psychických i fyzických sil. Jedná se o techniku, která při péči o zdraví člověka propojuje energii těla s energií duše a často přináší důležité informace konkrétnímu člověku.

Pomocí meditace se lze spojit s vyššími rovinami našeho vědomí. Uvolněním myšlení a cítění lze výborně dosáhnout vnitřního klidu a trvalého odstranění fyzických i psychických obtíží.

Léčebná meditace vždy vychází z aktuální potřeby klienta, je s ním v souladu a klient vnímá plynulou změnu ve svém nitru.

Prokázané účinky meditace:psycholog praha

 • zvýšení odolnosti proti stresu
 • zkvalitnění spánku i usínání
 • emocionální zklidnění
 • rozvoj osobnosti jak po stránce psychické, tak fyzické
 • ústup deprese
 • kvalitnější sexuální život
 • snadnější zvládání náročných životních situací
 • rychlejší rekonvalescenci organismu po závažném onemocnění
 • stabilizace krevního oběhu
 • stabilizuje se koncentrace kyseliny mléčné v krvi
 • snadnější přístup k nevědomí
Konkrétněji o léčebné meditaci naleznete zde – léčebná meditace k osobní síle

Máte-li chuť takovou meditaci vyzkoušet, stačí se objednat na tel. 777 588 352

Více článků v rubrice PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ zde.

Mgr. Radana Rovena Štěpánková

Péči o duši a vztahy se věnuje od ukončení magisterského studia na Univerzitě Karlově v r.1993. Ví, že tvoření duše je umění nanejvýš významné. V současné době se se svými klienty potkává ve své soukromé praxi v Praze a v Nymburce, kde nachází cestu, jak k harmonickým vztahům, tak k rozvoji vnitřní celistvosti duše technikou KERP, jejíž je autorkou.

Mohlo by se vám líbit...