Semináře, které můžeme spoluzorganizovat

  

Ráda se setkávám s lidmi ve skupině, skupina je jedinečný organismus a vždy vytvoří své kouzlo a osobní přínos. Máte-li chuť se mnou takové setkání prožít, určitě se domluvíme a program přizpůsobíme vašim očekávání.

 

Nabídka seminářů, které spolu můžeme zorganizovat –  nejen pro pro zdravotní sestry, managery i ostatní

semináře na klíč pro zdravotní sestry i firmy

Na této stránce naleznete obsahy některých seminářů, které jsem realizovala jako lektorka, často i managerka. Můžete je objednat pro skupinu zájemců (např. pro zdravotní sestry, pro managery). Odměna pro organizátora je přirozená. Obsah semináře lze samozřejmě absolvovat individuálně.

Název semináře: Duševní hygiena – péče o duševní zdraví

Obsah: To, co určuje kvalitu našeho života je harmonie citového života prožívaného při fyzickém zdraví. Obsah semináře je inspirován poznatky euroamerické psychosomatické medicány, ale i poznáním původně spíše východním myšlením.

 • Stres fyzický a psychický
 • Odolnost vůči stresu, možnosti zvyšování odolnosti vůči stresu
 • Myšlení, postoje poznání a psychická vyrovnanost
 • City, emoce a psychická vyrovnanost
 • Seminář je proložen nácvikem autoregulačních technik

Název semináře: Komunikace, asertivita a profesionální komunikace v pomáhající profesi

Obsah: Obsah semináře je zaměřen na vědomé zdokonalování komunikačních dovedností, které podporují harmonické vztahy jak v soukromém životě, tak na pracovišti.

 • Úvod do asertivity
 • Aktivní naslouchání
 • Zacházení s kritikou, konfliktem (přijímání kritiky, udělování kritiky, využití kritiky)

Název semináře: Etika; Profesionální vztah – zdravotník – pacient (lze přizpůsobit i pro jinou pomáhající profesi)

Obsah: Pro kvalitu poskytované služby je rozhodující často právě kvalita profesionálního přístupu. Naučit se profesionálnímu vztahu vyžaduje schopnost dobré duševní hygieny, ctění etického kodexu zdravotníka;

 • Etika – jako filosofická disciplína
 • Specifika vztahu zdravotník – pacient, etické principy práce ve zdravotnictví
 • Etické dilema – praktické cvičení
 • Nalezení kritických momentů ve vlastní práci, nalézání řešení

Název semináře: Souvislosti mezi tělesným a duševním zdravím

Obsah: Co nám říká tělo aneb nemoc těla, která by byla oddělena od duše neexistuje. Nemoc tak přichází jako varovný signál, který nám oznamuje, že chybujeme a v našem životě není něco v pořádku. Dozvíte se důležité informace pro váš zdravý život, které si ne vždy plně uvědomujeme.

 • Úvod do filozofie významového výkladu symptomů
 • Vlastní slepota a projekce (podrobněji zaměřeno na rakovinu)
 • Analogie a slepota
 • Nemoc a rituál
 • Stručný pohled na zdraví z pohledu tradiční čínské medicíny
 • Focusing – naslouchání vlastnímu tělu
 • Meditace

Název semináře: Setkání se smrtí (v profesním i osobním životě)

Obsah: Seminář je určen jak těm, kteří by se chtěli dozvědět víc o tomto tématu z osobních důvodů, tak i těm, kteří pracují s umírajícími v rámci své profese.
Seminář je koncipován převážně prožitkově.

 • Vlastní vztah ke smrti a vlastní smrtelnosti
 • Umírání z pohledu vývojové psychologie
 • Truchlení jako proces
 • Smrt z pohledu buddhismu, šamanismu a křesťanství
 • Provázení ke smrti

Název semináře: Sebeláska jako základ lásky

Obsah: Zamyšlení se nad vztahem k sobě. Pokusíme se spolu uvidět sílu lásky, která je tvůrčí silou, všimneme si rozdílu mezi sobeckostí a sebeláskou a také rozdílu výchovy k falešnému sebevědomí a k Lásce. Uvidíme, jak sebeláska může obohatit vztahy s druhými a také si povíme, jak na to.

Název semináře: Láska, vztahy, partnerství

Obsah: Pokusíme se spolu uvidět sílu lásky, která je tvůrčí silou. Láska a vztahy často určují pocit naplněného života

 • Prožitkové cvičení – na téma láska
 • Rodiče a děti (matka a dcera, matka a syn, otec a dcera, otec a syn) – včt. prožitkového cvičení
 • Muž a žena
 • Co proudu lásky ve vztazích prospívá a co ho zmenšuje.

Název semináře: Stres a jak na něj, prevence burnout efektu

Obsah: Účastníci se podívají na vlastní stres v životě, jak je ovlivňuje a co s ním lze dělat. Seminář nabízí jak teoretickou inspiraci tak možnost prožitkově zpracovat svůj stres.

Název semináře: Komunikace s klientem

Obsah: Aktivní naslouchání, asertivní dovednosti, umění vyjadřovat své prožívání bez soudů, zacházení s komunikační mlhou a kritikou, jak se dobrat vyjasnění zakázky či problému…
Název semináře: Relaxace, imaginace a meditace pro život
Obsah: Zaměřením semináře je seznámit účastníky s výše uvedenými technikami, nácvik základních technik a možnosti praktického využití při sebepoznání, při práci se sebou. seminář nabízí jak teoretické informace, tak prožitkové techniky…

Název semináře: Moje vnitřní žena a jak rozvíjet svou ženskou energii

Obsah: Prožitkový seminář, který umožňuje seznámit se s archetypem ženy v nás i kolem nás, podpoří naši ženskost a emocionalitu.

Název semináře: Moje vnitřní žena, můj vnitřní muž a partnerství

Obsah: Prožitkový seminář, který umožňuje seznámit se s archetypem ženy a muže v nás i kolem nás, možná se podíváme i na to, jak nás tyto archetypy vedou při výběru partnera a jak ovlivňují naše partnerské vztahy

Název semináře: Souvislosti mezi tělesným zdravím a duševní rovnováhou

Obsah: Co nám říká tělo aneb nemoc těla, která by byla oddělena od duše neexistuje. Nemoc tak přichází jako varovný signál, který nám oznamuje, že chybujeme a v našem životě není něco v pořádku. Dozvíte se důležité informace pro váš zdravý život, které si ne vždy plně uvědomujeme.

Rozsah: Od 2h semináře po víkendové setkání

Název semináře: Umění duševní vyrovnanosti

Obsah: To, co určuje kvalitu našeho života je harmonie citového života prožívaného při fyzickém zdraví. Na tomto setkání si povíme nejen o Lásce a bolesti jako cestě ke zdraví, ale i o nemocech, které často vedou do slepých uliček. Určitě si povíme, a třeba i zkusíme, jak s emocemi, které komplikují náš život pracovat a proměnit je v harmonii.

Název cyklu: Psychologie pro laiky 1.

Obsah: 10 lekcí:

 • Úvod do psychologie osobnosti (seznámení se s inspirativními teoriemi osobnosti např. S.Freuda, C.G.Junga, E.Berne…)
 • Informace z pomezí psychologie a psychiatrie
 • Základy asertivity aneb jak se lépe dohovořit
 • „Tajemství“ neverbální komunikace
 • Projektivní techniky – brána k poznání sama sebe i druhých

Název cyklu: Psychologie pro laiky 2.

Obsah: 10 lekcí:

 • Láska a její principy v životě
 • Partnerský vztah a jeho úskalí
 • Závislost (osobnost, vznik a vývoj závislosti)
 • Duševní hygiena aneb jaká je cesta k psychickému zdraví

Název cyklu: Příprava studentů k přijímacím zk. z oblasti psychologie, speciální pedagogiky

Obsah: Cílem je připravit studenty k přijímacímu řízení na VŠ z výše uvedených oborů v souladu s požadavky vysokých škol

A další semináře dle dohody… např. psychologie barev, čakry a naše zdraví

Název cyklu: Sebepoznáním k větší integritě

Obsah: Cyklus 10 – 15 setkání nejlépe v uzavřené skupině (15-20 lidí):

 • cílem je lépe porozumět sobě a žít tak v souladu se svým pravým já
 • naučíte se, zacházet se se svými emocemi konstruktivně
 • dozvíte se, jak hledat zdroj svých „bloků“
 • budeme pracovat na schopnosti rozšířit své vnímání Lásky i schopnosti a porozumět vztahům
 • znovunalezneme univerzální moudrost
 • budeme využívat relaxačně meditativní techniky, zažijeme sílu rodinných konstelací a další

Název cyklu: Seberozvojový, prožitkový cyklus

Obsah: 11 setkání nejlépe v uzavřené skupině (15-20 lidí):

 • Seznamovací blok
 • Stres a jeho vliv na kvalitu života, relaxace
 • Cesta k vnitřnímu dítěti 1
 • Cesta k vnitřnímu dítěti 2
 • Živly v našem životě 1
 • Živly v našem životě 2
 • Focusing – úvod
 • Vnitřní mudrc
 • Barvy, čakry, meditace
 • Tibetské principy ke zdraví

Další oblasti, ve kterých mám zkušenosti v přímé práci i s vedením seminářů:

 • Komunikace
 • Týmová spolupráce
 • Práce se skupinou, skupinová dynamika
 • Manažerské dovednosti
 • Individuální přístup k žákům
 • Lektorské dovednosti, prezentační dovednosti
 • Šikana a týrané dítě
 • Artefiletika (včt. základy arteterapie a základy projektivních technik)
 • Setkání s artefiletikou
 • Asertivita
 • Dětský výtvarný projev a jeho diagnostická hodnota
 • Kurz sebepoznání a seberozvoje
 • Neverbální komunikace aneb tajná řeč těla
 • Odstraňování stresu
 • Osobní rozvoj a autoregulační techniky
 • Pedagogika volného času
 • Prevence kriminality
 • Psychologické základy práce s dětmi a mládeží v oblasti volného času
 • Řeč těla a tváře
 • Sociálně-patologické jevy u dětí a mládeže
 • Sociálně-patologické jevy u dětí
 • Sociálně-patologické jevy u mládeže
 • Facilitace, facilitační techniky
 • Pedagogické minimum pracovníka v oblasti zájmového vzdělávání – průběžné vzdělávání
 • Klíčové kompetence a jejich rozvíjení

Více článků v rubrice AKTUALITY  A  SEMINÁŘE zde.

ROZCESTNÍK na všechny články zde.

Mgr. Radana Rovena Štěpánková

Péči o duši a vztahy se věnuje od ukončení magisterského studia na Univerzitě Karlově v r.1993. Ví, že tvoření duše je umění nanejvýš významné. V současné době se se svými klienty potkává ve své soukromé praxi v Praze a v Nymburce, kde nachází cestu, jak k harmonickým vztahům, tak k rozvoji vnitřní celistvosti duše technikou KERP, jejíž je autorkou.

Mohlo by se vám líbit...