Naučme se říkat „Ano“

Aneb cesta pro odvážné a výzva pro toto léto

„Skvělé příležitosti jsou všude kolem nás, někdy však potřebujeme změnit úhel pohledu.“ 

Je to cesta pro odvážné, pro ty z Vás, kteří důvěřují toku života a už se nebojí o své , protože vědí, že JE.  Učit se říkat „Ano“, je výzva postavit se svým strachům o své malé já, poznat bariéry v podobě přesvědčení, emocí, postojů, které vás izolují od Zdroje.

Jaká je energie „ANO“? Je podporující, dovoluje tvořit, je spontánní. Je zdravě sebevědomá a přející.UMĚNÍ ŘÍKAT ANO

Když budete říkat „ANO“ tomu, co v životě přichází, získáte pestřejší životní zkušenosti, získáte pravděpodobně více přátel i příležitostí k seberealizaci. Získáte pocit, že žijete, že sdílíte, že tvoříte a spolupracujete. A to je přeci prima život. Teď, s přicházejícím létem, dovolme si přijmout pozvání k družení se na festivalech, na zahradách i na hospodských zahrádkách. Jeďme sázet stromy a hrajme si. Rozhlížejme se a rozpoznejme příležitosti jít k sobě blíž  a tvořit.

Ti, kteří říkají „NE“, obvykle staví bariéry mezi lidi, bohužel velmi často mezi lidi blízké. Velmi často je ve hře zbytnělé ego, pocit oddělenosti a strachu o své jistoty na různých úrovních. Poctivý poutník životem si své strachy dokáže pojmenovat a rozpouštět je, třeba i ve spolupráci s průvodcem, kterému dovolí  doprovázet ho na cestě zrání.

Pro Vás, kteří výzvu přijímáte, tu mám malé doporučení. Přijímejte pouhým ANO. Můžete doplnit vlastním nápadem:  „ ANO A …“ , nikoliv „Ano, ale…“  Slovíčko „ale“ opět staví zábrany, zpomaluje, podmiňujě.  Spojka „A“ sjednocuje a tvoří.  Realizace možná  bude o něco složitější, přinese však více naplnění a radosti všech zúčastněných.  Člověk „Ano, ale…“ opět usiluje o potvrzení své důležitosti, o docenění.

Tento článeček není výzvou k nerozumnému hazardováním se zdravím a životem ani není cílem připravit Vás o energii tím, že rozdáte své zbytečky energie.  Je to výzva k tomu, abyste si s životem více hráli a dali příležitost vznikat novým „věcem“ v životě i ve společenství.

říkat anoKdyž budete mít chuť napsat během léta příběh, který se odehrál díky Vašemu, třeba i nečekanému, „Ano“, budeme se v redakci těšit a na podzim ho zveřejníme. Pište na: redakce@novyfenix.cz – Nový Fénix – časopis, se kterým spolupracuji.

Když budete chtít projít své strachy ze změny, můžete mne kontaktovat zde.

Mgr. Radana Rovena Štěpánková

Péči o duši a vztahy se věnuje od ukončení magisterského studia na Univerzitě Karlově v r.1993. Ví, že tvoření duše je umění nanejvýš významné. V současné době se se svými klienty potkává ve své soukromé praxi v Praze a v Nymburce, kde nachází cestu, jak k harmonickým vztahům, tak k rozvoji vnitřní celistvosti duše technikou KERP, jejíž je autorkou.

Mohlo by se vám líbit...