Sexualita jako zrcadlo partnerství  

             Sexualita a partnerství nás provázejí od samého početí, bez byt letmého vztahu mezi mužem a ženou, bez sexuálního spojení bychom nemohli číst tyto řádky, protože bychom se nenarodili. Tak podstatná je tělesná láska a té se chci dnes, v měsíci lásky, věnovat.

Láska se odehrává v Duších a v Srdcích a skrze tělo se jen projevuje.  

Tělo je dar, který jsme dostali pro život na zemi a je s duší prolnuto. Naše tělo je displej, které když dokážeme číst, provede nás na cestě k sobě i k partnerovi.

Děkujme tělu za to, že je, protože:   partnerství a sexualita

  • Tělo nám umožňuje Žít.
  • V těle prožíváme radost, lásku, sladké i hořké, sjednocení i odpor.
  • Skrze tělo tvoříme krásu v obrazech, domech, tanci.
  • V těle cítíme slast dotyku, radost z pohybu.
  • Tělo nám prozradí i něco o našem strachu či úzkosti.
  • V těle cítíme lásku i bolest z opuštění.

Proto budujme láskyplný vztah se svým tělem, projevujme mu vděčnost za to, že nám tak dobře slouží, mějme ho rádi v takové podobě, ve které se právě teď nachází. Pohlaďte se, obejměte se, všem svým partiím řekněte, že je v tuto chvíli přijímáte a máte rádi, protože jsou vaše a patří k vám. Navažte kontakt se svým psychickým centrem lásky. Vnímejte, kolik lásky a bolesti se v něm mísí. Je to centrum, které je příjemcem i dárcem vaší lásky. Dlaní tomu centru pošlete teplo a něžnost a dopřejte mu tuto léčivou energii přijmout a dovolit mu hojit bolestivé rány a přijímat tak láskyplnou sílu. Řekněte svému tělu bezpodmínečné ANO, jen tak můžete ve svém těle prožívat plně radost z bytí. Vnímejte ve svém těle tu božskou podstatu, milujte ji a důvěřujte ji, že vás vede k bytostné přirozenosti, k bytostné jednotě. Obnovte jednotu duše a těla a vnímejte energetické procesy v těle, vnímejte emoce, které jsou v těle zapsány, pozorujte jejich směr a dovolte jim přirozenou transformaci.

Když toužíme po lásce, toužíme po tom, aby nás druhý člověk miloval takové, jací jsme, aby nám věnoval pozornost, naslouchal našim tužbám i bolestem. Připomeňme, že miminko podle dotyků, pohlazení vnímá, zda je v bezpečí a milováno. A milenci touží právě po tom, potvrdit si, že jsou přijímáni ve své tělesnosti a proto se aktivně a spontánně věnují sexualitě. Sexualita otvírá důvěrnost a pocit, že jsme přijímáni ve svém pozemském bytí. Vracíme se do raného dětství a dopřáváme si na úrovni těla přijetí. Tím startujeme otevření se vlastní zranitelnosti, záleží na vyspělosti a uvědomělosti duše, jak si uvědomí , že se otvírají nejhlubší bolesti související s pěti archetypálními traumaty (opuštění, týrání a zneužívání, zrada,popírání, zavržení). Skrze tato traumata se často díváme na partnera a partnerský vztah a pokud je člověk žije nevědomě, začnou ve vztahu působit nedorozumění, konflikty a odcizení. A sexualita začne odumírat. Všechna naše traumata a bolesti jsou i součástí tělesné paměti buněk.  Devastujícím způsobem působí, když se v oblasti sexuality vyskytne nesoulad – např. jeden z partnerů je  dlouhodobě ve stavu nevyladění na sexuální výměnu nebo sexualitu vyžaduje, aniž by vnímal jemnější energie vztahu.

Pokud pojmeme tělesné sdílení jako vědomou práci se zranitelností jak vlastní tak partnerovou, můžeme podpořit hluboké hojení, které může v mysli, v těle i na duši proběhnout. Některé procesy mohou probíhat samovolně, při jiných je třeba vědomého záměru a vnímání. Intimita vzniká tehdy, když člověk sdílí sebe sama s tím druhým na všech úrovních ve své opravdovosti.

sexualita v partnerstvíUvědomování vnesené do sexuální výměny může obvykle velice rutinní akt proměnit na posvátný akt lásky a léčení. Partneři se začínají více milovat a respektovat, a toto milování z každé bytosti více vyzařuje a obohacuje i lidi kolem, protože se stávají otevřenějšími a láskyplnějšími. Inspiraci jak vnést do sexuálního života více uvědomění najdete např. v knihách Diany Richardson. Sami nacházejte s partnerem chrám lásky a sexuality, ve kterém můžete zvyšovat vnímavost těla a čtení jeho traumat třeba na úrovni jednotlivých čaker. Nechte se vést citem a najdete místo spočinutí. Inspiraci mohou nabídnout i knihy o tantrické masáži.

Vyšší úroveň partnerské sexuality začíná od srdeční čakry, od projevení lásky ke své božské podstatě, ke svému tělu. Pokud toto umíme, bude pro nás snadné naladit se na božskou podstatu partnera a projevit lásku jeho tělu a odevzdat se, dovolit energetickým tělům plynutí a prolnutí.  

Je však možné, že v procesu vývoje cítíme více lásky k partnerovi, i to je v pořádku. Můžeme spustit proud dávání k partnerovi, jen si potřebujeme vědomě dopřát i přijímání. Skrze lásku partnera se můžeme učit objevovat i lásku k sobě. Je třeba dovolit tomuto procesu volně téci, případně vnímat, jaké bloky na úrovni sebepřijetí tomuto procesu brání. Léčení těchto bloků můžeme podpořit vlastní meditativní praxí např. v kombinaci s technikou EFT.

Naplno prožitá vědomá partnerské sexualita nás vyživuje láskou, omlazuje tělo a obnovuje duševní zdraví. Věřím, že je cestou k míru na Zemi a tak s ní začněte právě teď. Pokud cítíte, že to v tuto chvíli není možné, vnímejte své zábrany na své nejhlubší úrovni, a třeba také, jaký vztah máte ke své vnitřní ženě a ke svému vnitřnímu muži a jaký jej jejich vztah.

Mgr. Radana Rovena Štěpánková

Péči o duši a vztahy se věnuje od ukončení magisterského studia na Univerzitě Karlově v r.1993. Ví, že tvoření duše je umění nanejvýš významné. V současné době se se svými klienty potkává ve své soukromé praxi v Praze a v Nymburce, kde nachází cestu, jak k harmonickým vztahům, tak k rozvoji vnitřní celistvosti duše technikou KERP, jejíž je autorkou.

Mohlo by se vám líbit...