Jak reagovat na nevěru


„Nevěra je ve většině případů pochopitelná. To, co je mnohdy nepochopitelné, je věrnost.“ 

                                                             Marcel Achard


„Smět být nevěrný, v tom je kouzlo svobody v manželství.“                                                                

Miloslav Plzák

Jak reagovat na nevěru

aneb jak zvládnout nevěru

Podle statistik se Česká republika řadí k zemím nejen s vysokým počtem nevěrníků a nevěrnic, ale i k zemím, kde je společensky tolerována. Přesto setkání se s nevěrou v osobním životě přináší obvykle bolest a trápení. Často se trápí nejen podvedený, ale i podvádějící a mnohdy se k trápení přidávají další členové rodiny.

nevěra - jak reagovat na nevěru u

V praxi se nejčastěji setkávám s vámi, kteří jste se dozvěděli, že partner/ka měl či má intimní poměr. Za narušení vašeho exkluzivního vztahu s partnerem či partnerkou často nepovažujete sex, ale i psaní osobních esemesek a emailů. Znepokojení u Vás také vyvolává, když partner/ka tráví více volného čas s kamarád/kou např. na svém hobby.

Nevěru lze tedy zjednodušeně rozdělit na nevěru sexuální a na nevěru psychickou.

Sexuální nevěru můžeme dále rozdělit na jednorázovou a na sexuální poměr.

Sexuální poměr v sobě zahrnuje samozřejmě i citový vztah – na kolik procent v sobě zahrnuje pouze sexuální uspokojení a na kolik procent se jedná i o citový vztah se může lišit jak u jednotlivých účastníků tak se může proměňovat v čase.

Často se ptáte, jak správně reagovat na nevěru
To vše, co uvádím výše, hraje roli při hledání vhodného způsobu. Velmi důležitým faktorem je i stav partnerského vztahu. Pokud se nevěra vyskytla v čase, kdy trvá partnerská krize, pak je obzvláště třeba velmi citlivého přístupu.

Při řešení partnerské krize „Nevěra“ je třeba mít v zorném poli tři základní proměnné:

  • „Já“ (moje potřeby, motivy, moje osobnost, moje strachy a představy, moje hodnoty, životní styl)
  • „Partner“ (jeho potřeby, motivy, jeho osobnost, jeho strachy a představy, jeho hodnoty, životní styl)
  • „Náš vztah“ – jak vztah plyne v rovině intimní (citové i sexuální) – kolik v něm je lásky, úcty a pochopení, jak plní funkci sociokulturní , jak zabezpečuje výchovu dětí a finanční zajištění páru a také, jakou má historii,kolik bolesti a zranění se v něm nahromadilo a jaké následky jsou nezhojené.

psycholog praha

Ke zvládnutí této partnerské krize je třeba spolupráce obou partnerů a vědomí, že není hříšníků a obětí.

Každý vztah je jedinečný, každá situace má své individuální zvláštnosti.

K tématu:
Jak odpustit nevěru.

Knihu o psychologii vztahu můžete poznat objednat zde.

Když budete mít pocit, že Vám mohu pomoci s utříděním myšlenek, uzdravením srdce a vztahu nebo hledáním Vaší individuální cesty, kontaktujte mne.

K tématu:

Knihu o psychologii vztahu můžete poznat objednat zde.

Více článků v rubrice LÁSKA, SEX A VZTAHY zde.

ROZCESTNÍK na všechny články zde.

Mgr. Radana Rovena Štěpánková

Péči o duši a vztahy se věnuje od ukončení magisterského studia na Univerzitě Karlově v r.1993. Ví, že tvoření duše je umění nanejvýš významné. V současné době se se svými klienty potkává ve své soukromé praxi v Praze a v Nymburce, kde nachází cestu, jak k harmonickým vztahům, tak k rozvoji vnitřní celistvosti duše technikou KERP, jejíž je autorkou.

Mohlo by se vám líbit...