Jak říci partnerovi o rozvodu mediace rozvodová

Jak říct partnerovi o rozvodu 

 „Cíl není zřejmý. Kam pouť po rozvodu vede duše neví, ale ví, že musí jít.“

                                                     Bert Hellinger

„Jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod.“

                                                         Louis de Boissy

Jak říci partnerovi, že se s ním chcete rozvést
aneb potřebujete či nepotřebujete mediaci před soudním rozvodem ?

Přemýšlíte, jak vést první rozhovor s partnerem o rozvodu? Chcete projít rozvodem s co nejmenšími šrámy a co nejméně jich udělit? Pak doporučuji celý proces pečlivě promyslet.

rozvod mediace rozhovor 1

Na rozhovor o rozvodu s partnerem je třeba se připravit. Připravit si čas, místo, vnitřní postoj, cíl rozhovoru a některé zásadní věty.
1. Volba času: říci informaci o svém rozhodnutí rozvést se není třeba odkládat, ale přecijen doporučuji základní ohleduplnost. Není vhodné takovou informaci sdělit den před státnicemi, před zkouškou v autoškole, v den pohřbu rodičů apod. Také je vhodné vymezit si čas, kdy je na rozhovor o rozvodu klid a kdy vás nic nebude rušit.
2. Volba místa: místo by mělo poskytovat dostatek soukromí. K rozhovoru můžete zvolit např. klidnou restauraci, která zvyšuje pravděpodobnost ovládnutí emocí.
3. Vnitřní postoj: by měl zahrnovat úctu k partnerovi, vědomí toho, že ho nechcete ponižovat a dokazovat mu jeho nedostatečnost. Dobré je si uvědomit, za co vše partnerovi děkujete, co Vás život s ním naučil. Vnitřní postoj zahrnuje pevnost Vašeho rozhodnutí se rozvést. Důležité je si uvědomit, že se nechcete nechat strhnout k diskusi, ve které se budete obhajovat, není vhodné ani moc vysvětlovat. Je třeba mít na paměti, že jste přišli oznámit rozhodnutí rozvést se příp. diskutovat o tom, jak se rozvést nikoliv diskutovat o faktu, že se chcete rozvést, proč se chcete rozvést a jak se nerozvést.
4. Cíl rozhovoru: doporučuji stanovit si základní a tím je oznámit partnerovi skutečnost, že se chcete rozvést. Je vhodné se dohovořit na dalším postupu, jak budete o rozvodu dále hovořit – kdy, kde, o čem.
5. Zásadní věty: to, co budete říkat by mělo korespondovat s Vaším postojem. Je poctivé, když věty nevyvolají falešnou naději např.: „Milý/á, chápu, že to pro tebe není snadné. Věř mi, že jsem vše pečlivě zvážil /a a dospěl/a jsem k závěru, že už nemohu fungovat jako tvůj manžel/ka. Kdybych v manželství zůstal/a, bylo by to proti mému přesvědčení, cítění a cítil bych se jako vězeň, proto se musím rozvést. Věřím, že ani ty bys nechtěl/a, abych v takovém případě zůstal v manželství.“

Nezapomeňte, že pro partnera je to situace nová, s rozvodem není ještě smířen – vy jste v procesu vyrovnávání se s rozvodem o krok napřed, proto partnerovi dopřejte čas na vyrovnání se s novou situací. Proto doporučuji např. takový závěr rozhovoru: „ Jsem rád, že se snažíš situaci zvládnout, jak nejlépe dovedeš. Chápu, že potřebuješ čas na promyšlení dalších kroků, já o nich sice už přemýšlel, ale chápu, že i ty potřebuješ čas na urovnání myšlenek. Čeká nás dohoda o výchově dětí – o tom, komu budou svěřeny do péče nebo o střídavé péči, jaká bude výše výživného. Pokud se dohodneme, návrh stačí sepsat na OSPODu při městském úřadu a soud toto jen potvrdí. Jinak na OSPOdu můžeme přednést každý svůj návrh a sociální pracovnice udělá návrh pro soud. To je fáze, kdy ke slovu často přicházejí právníci (mohou a nemusí). Taky nás čeká dohoda o tom, jak budeme bydlet a jak se majetkově vyrovnáme. O těchto tématech bychom se mohli pobavit třeba za týden, co ty na to? Navrhuju, abychom si každý připravili nějaké varianty, které si za týden řekneme. Já si to připravím na papír, byl bych rád, abys udělal totéž.“
rozvod mediace 2

Doporučuji, aby cílem dalšího rozhovoru bylo pouze seznámit se s variantami partnera a pokud nebude 100% shoda, vzít si další týden na rozmyšlenou.

Pokud máte pocit, že byste uvítali v kterékoliv fázi rozhovor moderovaný profesionálem, protože chcete minimalizovat emoční a finanční ztráty všech zúčastněných, můžete se samozřejmě na mne obrátit a objednat se.
Takovým řízeným konzultacím u psychoterapeuta se říká mediace. Cílem mediace je snížit vliv emocí na věcná rozhodnutí a vést dialog k dohodě, pokud je to trochu možné.

Více článků v rubrice LÁSKA, SEX A VZTAHY zde.

ROZCESTNÍK na všechny články zde.

Mgr. Radana Rovena Štěpánková

Péči o duši a vztahy se věnuje od ukončení magisterského studia na Univerzitě Karlově v r.1993. Ví, že tvoření duše je umění nanejvýš významné. V současné době se se svými klienty potkává ve své soukromé praxi v Praze a v Nymburce, kde nachází cestu, jak k harmonickým vztahům, tak k rozvoji vnitřní celistvosti duše technikou KERP, jejíž je autorkou.

Mohlo by se vám líbit...