Žárlivost a psychika žárlivce

„Žárlivost je obranou před bolestí ze samoty.“

                        Radana Rovena

 „Muka žárlivosti jsou vedlejším produktem vlastnického chtíče, ne lásky.“

Žárlivost – co to je za potvoru?
aneb trochu o psychice žárlivosti tj.: žárlivec a jeho svět

Žárlivost je složitý komplexní pocit, pojďme se tedy na ni podívat jako na fenomén z různých úhlů pohledu.

Popis žárlivosti z vnějšku
Žárlivec se stává obětí svých utkvělých představ o nevěře svých partnerů, které jsou založeny na jeho přesvědčení, že ti druzí jsou vinni vždy a za všech okolností. Vůbec mu nezáleží na tom, že jeho partner všechna obvinění popírá, že se chová úplně jinak, než on si myslí. Stále druhého obviňuje ze své ho utrpení.

žárlivost psychika žárlivce

Příčina utrpení je hluboké zranění, které člověk v sobě nese. Mnohdy se kombinují v různých variantách potíže v sebelásce, sebeúctě, sebedůvěře s různě propletenými vztahy k rodičům a vztahem mezi nimi.

Doporučuji pro úvod zamyslet se třeba nad tím, zda a jak žárlivost souvisí s láskou. K tomuto tématu více článek Žárlivost a láska.

Také je užitečné co nejpřesněji popsat svůj typ žárlivosti. Jako inspirace v té věci Vám může sloužit článek Žárlivost a její typy.

Psychika žárlivce
Žárlivost je důkaz přehnané závislosti na podezíraném partnerovi.
Psychika žárlivce vykazuje rysy shodné s dětskou psychikou:

  • dítě si pláčem vynucuje své potřeby a pozornost
  • dítě zaměňuje fantazii a skutečnost
  • dítě chce více lásky , nežli je schopno poskytnout
  • dítě neumí žít s nejistotou – vytvoří si imaginární svět, magické myšlení

Myšlení žárlivce
Uvažování žárlivce je zkreslené silnými pocity, díky tomu dochází k základnímu chybnému myšlenkovému předpokladu, který zní: Protože partner nemůže dokázat svou věrnost, je nevěrný.
Takovému myšlení říkáme katathymně zkreslené a přináší dotyčnému jedinci celou řadu nelogických kotrmelců.

Žárlivost a vztah
Ve vztahu žárlí ten, který je závislejší, má pocit, že se o sebe nepostará, když přijde o vybraného partnera ať po stránce ekonomické, společenské nebo citové. Tím mocnějším v páru je vždy ten z partnerů, který si je jist sám sebou nebo který je po rozpadu vztahu schopen o sebe se postarat na všech úrovních. Žárlivost by byla vymícena, kdyby lidé měli větší důvěru sami v sebe.
psycholog praha

Jak léčit žárlivost?
Pokud i Vy uvažujete o tom, že se chcete svou žárlivostí zabývat, pak je třeba, abyste byli připraveni na to, že potřebujete:

  • vytrvalost
  • ochotu zabývat se sebou jak v přítomnosti tak mnohdy i do minulosti
  • sebekázeň
  • ochotu měnit svá nefunkční myšlenková přesvědčení
  • pracovat na úrovni emoční – naučit se to
  • nebát se své bolesti a důvěřovat ve svou sebeléčivou schopnost

K tomuto tématu naleznete více v článku Žárlivost a jak ji léčit – zde..

Také se může hodit článek: Jak se chovat k žárlivci – rady pro partnera žárlivce

Žárlivost a láska

Žárlivost a její typy

Žárlivost a psychika žárlivce

Rozhovor o žárlivosti pro Phoenix

Když budete mít pocit, že Vám mohu pomoci s utříděním myšlenek, uzdravením srdce a vztahu nebo hledáním Vaší individuální cesty, kontaktujte mne.

Více článků v rubrice LÁSKA, SEX A VZTAHY zde.

Mgr. Radana Rovena Štěpánková

Péči o duši a vztahy se věnuje od ukončení magisterského studia na Univerzitě Karlově v r.1993. Ví, že tvoření duše je umění nanejvýš významné. V současné době se se svými klienty potkává ve své soukromé praxi v Praze a v Nymburce, kde nachází cestu, jak k harmonickým vztahům, tak k rozvoji vnitřní celistvosti duše technikou KERP, jejíž je autorkou.

Mohlo by se vám líbit...