Žárlivost

knihy o lásce

Knihy o lásce

„Miluj svého bližního jako sebe sama, praví písmo. Je to jasný požadavek milovat. Učit se milovat.“ „O lásce je dobré přemýšlet a učit své srdce opravdově milovat. To znamená nebít se své bolesti.“ „Láska...

žárlivost a láska

Žárlivost a láska

   Láska – žárlivost – strach. To vše hraje v partnerství roli. Je stejná láska, kterou si  přejeme,  stejná s tou, kterou jsme schopni partnerovi dát? „Pomyšlení, že nejsme ničím člověku, jemuž jsme byli...

Žárlivost a její typy

Žárlivost a její typy

  „Projev žárlivosti je pozdrav na rozloučenou odcházející lásky.“                     Leon Bloy   Žárlení není jako žárlení, mnohé je u každé žárlivosti stejné a přesto...

Žárlivost a jak ji léčit

Léčba žárlivosti znamená dotknout se své bolesti. „Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.“           ...